Arhiva vesti

 

Milion evra za podršku ženskom preduzetništvu

Članice UPŽ „Nadežda Petrović“ prisustvovale su  okruglom stolu stolu "Žensko preduzetništvo - potencijal za razvoj" koji je organizovala Privredna komora Srbije.

Vlada Srbije opredeliće milion evra za podršku ženskom preduzetništvu, najavio je premijer Aleksandar Vučić .Premijer je, na skupu u Kovačici, rekao da će vlada povećati podršku ženskom preduzetništvu u ovoj godini sa 250.000 evra na milion evra, koja će se realizovati preko Razvojne agencije Srbije. Ocenio je da su uvek dame tokom školovanja bile uspešnije, ali da se to nekako izgubi posle školovanja i da posle sve važne pozicije zauzimaju musskarci.“To moramo da promenimo, ne bih da podilazim ženama, nego kvalitet treba da ispliva i da oni koji su bolji treba da budu isped“, poručio je premijer.

Na okruglom stolu je ukazano na veliki potencijal ženskog preduzetništva, koji nije u potpunosti iskorišćen.

Nermina Ljubović, direktorka Sektora za privredni sistem PKS rekla je da je žena na rukovodećim pozicijama sve više, ali i da statistika potvrđuje da ekonomski potencijal nije iskorišćen - zaposleno je manje od 40 odsto, samo 26 odsto preduzeća i firmi je u rukama žena, a tek oko 15 odsto žena obavlja samostalno posao.

Svoje viđenje i iskustvo u ženskom preduzetništvu iznela je i vlasnica i direktorka “D Expres” iz Beograda Ljiljana Karaklajić, navodeći da je napornim i upornim radom uspela da razvije kompaniju, koja zapošljava 692 radnika i posluje na celoj teritoriji Srbije. Vlasnica i dirketorka “Konfekcije Elipsa” iz Kraljeva Božana Pantović potvrdila je da je posle dugogodišnjeg rada uspela da stvori brend i preduzeće u kojoj su zaposleni i njen muž i ćerka.

Na skupu je govorila i Gorana Tanasković, direktorka UPŽ „Nadežda Petrović“  o problemima žena na ruralnim područjima. Ona je istakla da su žene na ovim područjima višestruko diskriminisane, da je neophodno raditi na podizanju njohove samosvesti, ali je uputila i apel svim preduzetnicama, posebno onim koje se bave prehrambenom proizvodnjim, ugostiteljstvom, turizmom, da uključe žene sa ovog područja u lanac snabdevanja i na taj način im pomognu da kvalitetnije organizuju svoju proizvodnju i dodju do sigurnije naplate.

Predsednica Udruženja Mara Topalović je uputila pitanje Premijeru o neophodnosti bolje prezentacije i uključivanju preduzeća sa lokala na inostrano tržište, kao i o proceduri tendera, na šta je Premijer ukazao da se moraju poštovati standardi i propisi EU i da mnoga pravila koja za njih ne važe, za naše proizvode i preduzeća važe.

Video zapis sa okruglog stola možete pogledati ovde. 

Radionica „Mikrofinansiranje u funkciji razvoja ženskog preduzetništva“

U PKS na inivijativu Udruženja poslovnih žena Srbije, održana je radionica „Mikrofinansiranje u funkciji razvoja ženskog preduzetništva“. Tradicionalni izvori finansiranja, bankarski uslovi i pristup finansijskim sredstvima nisu povoljni i dostupni, posebno kada su u pitanju mikro i mala privredna društva i preduzetnici, ukazala je Nermina Ljubović, direktorka Sektora za privredni sistem Privredne komore Srbije. Pristup izvorima finansiranja za žene predstavlja dodatni izazov zbog pitanja vlasništva nad nekretninama i sredstvima.

Mikrofinansiranje, usaglašeno sa potrebama i mogućnostima preduzetnika, omogućilo bi da se podstakne privredna aktivnost, otvore nova radna mesta i smanji siromaštvo, ukazano je na okruglom stolu u Privrednoj komori Srbije. Postojeći model mikrofinansiranja u Srbiji ne omogućava efikasno funkcionisanje i zadovoljenje tražnje za mikro-kreditima privrede i stanovništva i zbog toga je neophodan adekvatan regulatorni okvir, koji bi bio podsticaj razvoju mikrofinansijskog sektora i omogućio efikasno pružanje finansijskih usluga MSPP sektoru i drugim korisnicima kojima su teže dostupni tradicionalni izvori finansiranja.

U Srbiji je registrovano više od 300.000 malih i srednjih preduzeća, u kojima radi  65 odsto ukupno zaposlenih. Poređenja radi, u EU je za dve godine realizovano 390.000 mikrofinansirajućih kredita, sa prosečnom pojedinačnom vrednošću od oko 8.500 evra. Ove kredite, u ukupnom iznosu od preko 1,5 milijardi evra, iskoristilo je 121.270 mikro firmi. S druge strane, u Srbiji je tokom proteklih pet godina, malom i srednjem biznisu odobreno oko 32.000 mikrokredita sa prosečnim sredstvima od 1.409 evra po kreditu. Zahvaljujući tome, otvoreno je  preko 53.000 novih radnih mesta, a interesantno je da su korisnici ovih kredita u najvećoj meri bile preduzetnice – čak 55 odsto.

Savetnik guvernera Narodne banke Srbije Petar Sekulić, govoreći o dosadašnjim aktivnostima kada je u pitanju mikrofinansiranje i preprekama koje su do sada postojale, ukazao je da je formirana radna grupa koja će raditi na izradi regulatornog okvira  za mikrofinansiranje, koji se očekuje u četvrtom kvartalu 2016. ili prvom kvartalu 2017. godine.

Iskustva u mikrofinansiranju u zemljama Evropske unije predstavio je profesor Zoran Najdanović, koji je i koordinator radne grupe za izradu Zakona o mikrofinansiranju Hrvatske. Prema njegovim rečima, za pospešivanje preduzetništva najpre je neophodno uvideti poražavajuću statistiku po kojoj svega 20 odsto preduzetnika ima pristup bankarskim kreditima, što znači da 80 odsto preduzetnika mora tražiti alternativne načine finansiranja. Ključ uspeha je u tome da država omogući zakonsku regulativu kojom će putem alternativnih izvora finansiranja finansirati početničke preduzetničke  ideje ili podržati one koje se već realizuju. 

Predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije Sanja Popović Pantić navela je da se u Srbiji samo Opportunity banka i ProCredit Bank bave mikrofinansiranjem, s tim da je ProCredit znatno smanjila tu aktivnost. Žensko preduzetništvo, prema njenim rečima ima potencijal, koji se ne može iskoristiti bez finansijske podrške.

Učesnici debate  pozdravili su formiranje radne grupe i izrazili očekivanje da će nova regulativa olakšati pristup izvorima sredstava i ubrzati razvoj ovog segmenta privrede. Primeri dobre prakse mikrofinansiranja u Evropskoj uniji pokazuju da je u Srbiji neophodno što pre doneti Zakon o mikrofinansiranju.

Emisija "Poslovni prostor" - "Dobar računovodja"

U periodu izrade završenog računa, iskrsavaju brojni problemi i pitanja vlasnika privrednih preduzeća i zanatskih radnji. U cilju stvaranja boljih uslova poslovanja i ostvarenja bolje komunikacije između preduzeća i preduzetnika i agenicija i stručnjaka, koji pružaju knjigovodstvene i konsalting usluge, od strane USAID-a je izašao priručnik „Dobar računovođa“, a na ovu temu održane su i brojne radionice, koje je organizovala Regionalna privredna komora Kraljevo – Organizaciona jedinica Čačak.

Televizija Galaksija 32 napravila je prilog o tome, koji možete pogledati ovde.

Emisiju "Poslovni prostor" - "Dobar racunovodja" možete pogledati ovde.

Predstavljanje UPŽ "Nadežda Petrović"u Rijeci

Prilikom posete delegacije grada Čačka i Privredne komore, Primorsko -goranskoj županiji i županijskoj privrednoj komori,  predstavljeni su i proizvodi članica UPŽ "Nadežda Petrović" iz Čačka. Tom prilikom dogovoren zajednički nastup na Sajmu prehrane u Rijeci 02. juna 2016. godine i uspostavljanje kvalitetnije saradnje sa Udrugom žena u Rijeci.

TV Galaksija 32 objavila je prilog otome, koji možete pogledati ovde.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije u poseti UPŽ ''Nadežda Petrović'' Čačak 

U posetu članicama  UPŽ "Nadežda Petrović" Čačak 04.februara 2016. godine bio je predsednik PKS g-din Marko Čadež sa saradnicima. Tom prilikom, obišao je preduzeće Studio Maruška, SZR Dessert i preduzeće Spektar.

Predsednik je imao priliku da razgovara i sa ostalim članicama UPŽ, i tom prilikom iznete su mnogobrojne primedbe od strane vlasnica preduzetničkih radnji i preduzeća, koja u znatnoj meri otežavaju poslovanje i koje očekuju upravo podršku od institucije kao što je Privredna komora.

Neke od tih primedbi su sledeći:

1.            Zbog prirode posla kojim se bave (pretežno usluge), veličinom preduzeća (mikro i mala), i nedostatkom finansijskih sredstva, preduzeća i radnje na čijem su čelu žene, znatno više su izložene negativnom uticaju sive ekonomije i korupcije  u javnom sektoru. Privrednice su saglasne u stavu da na jednoj strani država mora da prestane sa ignorantskim stavom kada je reč o crnom tržištu, a da na drugoj stimulativnim merama podstakne legalno poslovanje. Po staistici, žene su urednije platiše i redovnije izmiruju obaveze prema državi, iz tog razloga bi trebale biti stimulisane (reprogramom ili otpisom obaveza u nekom malom procentu) da istraju u tome.

2.            Omogućiti lakše upošljavanje sezonskih radnika koji predstavljaju značajni procenat u ženskim firmama kroz izmene Zakona o radu. Zakon o radu propisao je da poslodavac može sa određenim licem da sklopi ugovor o delu. Ugovor o delu može da se sklopi samo za obavljanje poslova koji su van delatnosti poslodavca, što znači da ako se poveća obim posla ili treba da se zameni odsutni radnik u tom slučaju se ne može sklopiti ugovor o delu za obavljanje tih poslova, već treba sklopiti ugovor o radu na određeno vreme ili ugovor o privremenim i povremenim poslovima što pravi dodatne probleme preduzetnicama koje sa bave sezonskim poslovima I potrebne su im  radnice  sa iskustvom duži niz godina ali samo za odredjeni kalendarski period. Veliki broj firmi i radnji na čijem čelu se nalaze žene, obavljaju sezonske poslove (izraženo u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi hrane, obrazovnim uslugama). Olakšavajuća okolnost, koja bi bila ogromna za ove nisko-profitabilne firme, je uvažavanje sezonskog poslovanja od strane Zakona o radu,  gde bi se omogućavalo zapošljavanje istih radnika duži niz godina ali samo u odredjenom vremenskom periodu ali sa smanjenom komplikovanom administracijom prijave i odjave radnika, ili izmene Ugovora o delu u delu obavljanja poslova  van delatnosti poslodavca.

3.            S obzirom da se očekuje izmena Zakona o radu, predlaže se sagledavanje mogućnosti otvaranja privatnih Agencija za zapošljavanje koje će u mnogome olakšati rad i zapošljavanje prevashodno mikro i malih preduzeća i radnji. Na tržištu rada postoji potreba za ovakvim oblikom rada. Poslodavci žele brzu uslugu, kvalitetne kandidate i kompletni uslužni servis. U Čačku ali i bližoj okolini nema registrovanih agencija za zapošljavanje i tu je šansa za osvajanje tržišta. Agencija bi nudila usluge: obaveštavanja nezaposlenih o slobodnim radnim mestima, vršila izbor odgovarajućih kandidata za poslodavca, profesionalnu selekciju ali i prijave na osiguranje (PIO, RZZO, bolovanja, rešenja za godišnji odmor), kao i deo mera aktivne politike zapošljavanja. Privatne agencije za zapošljavanje bi trebalo da budu partneri sa NSZ jer na tržištu ima dovoljno prostora za njihovo angažovanje, a sve u cilju olakšavanja poslovanja poslodavcima. U NSZ postoji problem preopterećenosti Savetnika za zapošljavanje sa velikim brojem procedura i velikim brojem lica koja se nalaze na evidenciji, pa su kvalitetni kandidati koji su odmah spremni za radno angažovanje utopljeni u toj masi. Agencija bi se bavila lako upošljivim kandidatima, što bi naročito bilo od izuzetnog značaja i pomoći kod tražnje sezonskih radnika, a NSZ bi mogla više pažnje da posveti kandidatima kojima su potrebne dodatne mere za uključivanje na tržište.

4.            Firme na čijem se čelu nalaze žene, mnogo teže dolaze do naplate svojih potraživanja I ne postoje nikakve sankcije za neplaćene račune preko 60 dana valute. Takodje, po isteku 60 dana, menice nemaju pravnu sigurnost, nema garancije u naplati ako imate menicu, a preduzeća i radnje koje duguju  bez sankcija mogu da ugase svoje poslovanje. Od 01.01.2016. god. stupio je na snagu Zakon da radnje ne mogu da ugase svoje poslovanje ukoliko nisu izmirile svoje obaveze prema državi (porezi I doprinosi), ali nema  zakonskih obaveza prema poveriocima. Zbog slabe finansijske snage, neadekvatnog sudstva pa I mobinga, firme na čijem se čelu nalaze žene, retko pribegavaju utuživanju.

5.            Mnogobrojne Agencije koje pružaju knigovodstvene usluge susreću se sa nizom problema koja se povećavaju činjenicom da su vlasnice uglavnim žene i zapošljavaju uglavnom žensku radnu snagu.  Preduzeća i  preduzetnici  registrovani za pružanje računovodstvenih usluga, odnosno profesionalne računovođe, zaposlene kod njih, u svakodnevnom radu nailaze na niz prepreka koje otežavaju rad profesionalnih računovođa u javnoj praksi, čije usluge, iako najcenjenije u svetu, u Srbiji su na margini i još uvek bez priznatog statusa zahvaljujući kreiranju loših zakonskih rešenja. Odgovornost profesionalnih računovođa je velika zbog toga što kvalitet njegovog rada nije ograničen isključivo na klijenta ili poslodavca već na celokupnu javnost koja  s pravom ocekuje  objektivnost, integritet, stručnost i zakonitost u radu  profesionalnih računovođa. Računovodja je u obavezi da primenjuje i poznaje niz Zakona, neki od njih su: ZAKON O PDV I PODZAKONSKA AKTA, ZAKON O RACUNOVODSTVU I PODZAKONSKA AKTA, ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI, ZAKON O POREZU NA DOBIT, ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRADJANA, ZAKON O RADU, ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU, ZAKON O PLATNOM PROMETU, ZAKON O POREZU NA IMOVINU, ZAKON O ZASTITI POTROSACA, ZAKON O TRGOVINI itd, kao i sve podzakonske akte:Uredbe, Odluke, Pravilnike, Naredbe, Uputstva.....  Mnogi od ovih Zakona, Uredbi, Odluka, donose se mimo konsultacija stručnih lica koji se bave ovim poslom ,  da bi se nakon primene u praksi uz primedbe, sankcije I kažnjavanja revidirala. Tako je I sa Zakonom o sprečavanju pranja novca. Kada uspostave ugovrni odnos sa svojim klijentom, knjigovodstvene agencije, prema uputstvima iz Zakona o sprečavanju pranja novca, u obavezi su da pribave svu stausnu dokumentaciju firme ali I da utvrde ko je njen vlasnik, sa kim je usrodstvu, pa čak to da li je ta osoba terosrista. Postavlja se pitanje, da li je to dužnost knjigovođa ili drugih službi? Zakon, između ostalog, nalaže da knjigovođe prate način života i rada svojih klijenata, da ih podele u različite grupe rizičnosti i da u formi analize, posebno o svakom klijentu, obaveste Upravu za sprečavanje pranja novca Ministarstva finasija.

6.            Žensko preduzetništvo je okarektisano kao preduzetništvo usluga i mikro biznisa. To i ne čudi, kada je vlasnička I finansijska struktura u rukama muškaraca, tako da je ženama jako teško da pokrenu sopstveni biznis bez podrške države I finansijskih institucija uz povoljnije uslove finansiranja, većim grejs-periodom i liberalnijim garancijama.  Start-up krediti, posebno moraju da budu prilagodjeni ženskom preduzetništvu.

7.            Na osnovu ankete sprovedene u Čačku, od preduzeća i radnji na čijem čelu su žene, samo njih 3% izvoze i imaju značajniji plasman svojih proizvoda van mesta boravka. Na mestima gde su žene suvlasnice ili se nalaze na nekom od rukovodećeg mesta, situacija je malo bolja. Razlozi ovakve situacije su brojni. Ženska preduzeća se uglavnom (preko 80%) bave uslužnom delatnošću i usluge su takvog tipa da zadovoljavaju potrebe užeg tržišta. Nedostatak finansijskih sredstava za pokretanje složenije proizvodnje čiji bi se proizvodi mogu plasirati na inostranom tržištu je evidentan u ženskim preduzećima, što opet dovodi u pitanje pokretanje kreditne linije i Garancijskog fonda za ženska preduzeća. Jedan od  razloga je i slabo poznavanje inostranog tržišta i zakona koji vladaju na njemu, pa je neophodna pomoć institucija kao što je Privredna komora, oko organizovanja što jeftinijih zajedničkih nastupa na inostrano tržište, jer je to vrlo često jedin način, da preduzeća na čijem su čelu žene, predstve svoj proizvodni program van granica naše zemlje. 

UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ na donatorskoj večeri za čačansku crkvu

Članice udruženja poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ učestvovale su u donatorskoj večeri koja je upriličena radi prikupljanja sredstava neophodnih za Četvrtu veliku obnovu Sabornog hrama u Čačku. Gorana Tanasković je istakla da su se predstavnice čačanskog udruženja poslovnih žena rado odazvale humanitarnoj akciji kao što je ova i da to nije prvi put da se preduzetnice udružuju i pomažu razne aktivnosti humanitarnog karaktera. 

’’Smatrale smo da treba da damo svoj doprinos kao preduzetnice jer je to nešto što čini naše korene i što i našu decu okuplja na jednom mestu, a to je naša vera, naša istorija’’ naglasila je Tanasković. Prilog na TV Galaksija možete pogledati ovde.

Radionica „Finansijski menadžment za MSP sektor“                                  

Članice Udruženja ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ prisustvovale su radionoci „Finansijski menadžment za MSP sektor“.  Radionica je odrzana 26.01.2016. godine u organizaciji Regionalne privredne komora Kraljevo OJ Čačak i Valor akademijom iz Beograda.

Valor Akademija sprovodi kontinuirani program edukacije iz oblasti korporativnog finansijskog upravljanja namenjen malim i srednjim preduzećima. Tri glavne celine programa: računovodstvo, kontroling i strateški finansijski menadžment, sažeti su u jasan i jednostavan format kroz koji će MSP lakše razumeti svet finansija i moći odmah da primene nova znanja i ostvare rezultate.

Ova radionica je bila namenjena predstavnicima banaka i korisnicima bankarskih proizvoda i usluga – vlasnicima malih i srednjih preduzeća. Fokus redionice je  bio na  predstavljanju prvog modula, pod nazivom Inovativni poslovni modeli. Učesnici, oko 30 malih preduzeća i preduzetničkih radnji su se upoznali sa ključnim komponentama poslovnih modela, kao što su dobavljači, glavni proizvodi, glavni resursi, odnos sa kupcima, itd i naučili kako da maksimalno razviju svaki pojedinačni segment, odnosno da naprave optimalnu kombinaciju poslovnih segmenata i kreiraju uspešan poslovni model prema svojim potrebama.  

Značajna prednost radionice je što je učesnicima ova tema bila predstavljena iz ugla banaka i finansijskih institucija. Kroz primere iz prakse i studije slučaja, predavači su upoznali učesnike radionice sa načinima kako da:

- Poboljšaju svoje razumevanje finansija,

- Razvijaju pojedinačne komponente,

- Jačaju organizacione i funkcionalne aspekte finansijskog upravljanja,

- Kreiraju poslovni model posvojoj meri

Ova znanja će doprineti boljem razumevanju i saradnji sa bankama i pomoći  da  budu uspešnija u predstavljanju svojih poslovnih aktivnosti i potreba. Preduzeća koja uspevaju da uvere banke u svoju kreditnu sposobnost i dobro poslovanje, značajno povećavaju spremnost banaka da izađu u suret njihovim kreditnim zahtevima.

Emisija o regionalnoj konferenciji UPŽ ’’Nadežda Petrović’’

Emisiju ’’Dobro došli’’ o nedavno održanoj Regionalnoj konferenciji o ženskom preduzetništvu u organizaciji Udruženja poslovnih žena  ’’Nadežda Petrović’’ TV Galaksija 32 snimila je u ambijentu naše poslastičarnice Dessert u Čačku.

U emisiji su govorile Gorana Tanasković, Zorica Selaković, dr Ana Mišović i Jelena Kovačević, a emisiju možete pogledati na ovom linku.

Donacija za čačansku bolnicu

Članice Udruženja poslovnih žena "Nadežda Petrović" kraj godine ne koriste samo za sumiranje postignutih poslovnih rezultata, već i da pokažu dobru volju i veliko srce za sve one kojima je pomoć potrebna. Nakon mnogobrojnih pomoći nadarenoj  deci, porodicama sa mnogo dece, samohranim majkama, ove godine Udruženje "Nadežda Petrović" je odlučilo da donira sto posteljima porodilištu u Čačku i time da svoj mali doprinos budućim pokoljenjima.

Udruženje je sa ostalim privrednicima na veliki praznik Materice doniralo posteljine i dalo poruku da moramo voditi računa o budućim generacijama.

Na ovom linku možete pogledati sve slike

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" zajedno sa PU "Unija 2000" osnovalo "Klub izvoznika" pri Uniji 2000

S obzirom na to da nemamo mnogo vlasnica preduzeća koje se bave izvozom, smatramo da je formiranje ovakvog kluba od višestruke koristi za članice Udruženja "Nadežda Petrović" kao i ostale poslovne žene, kako zbog uspostavljanja novih kontakata, tako i zbog dobijanja novih informacija o tržištima, proizvodima i uslovima pod kojim se mogu plasirati određeni proizvodi na inostrano tržište. 

Smatramo da će se formiranje kluba pozitivno odraziti na postojeće i buduće preduzetnice da odlučnije krenu u izvoz.

 

Novogodišnja čajanka

U okviru Pilot projekta “Inicijativa za unapređenje finansiranja malih i srednjih preduzeća u Čačku” koji sprovodi Privredna komora Kraljevo – OJ Čačak sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja, a u saradnji sa UPŽ “Nadežda Petrović”, 23.12.2015.godine,  u Čačku održana je radionica pod nazivom “Women Finance Tea Party” za članice Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“.

U skaldu sa dosadašnjim aktivnostima, organizatori su nastojali da sa ovim dogadjajem doprinesu povećanju nivoa finansijskih znanja poslovnih žena, radi boljeg i efikasnijeg korišćenja i upravljanja finansijama u budućnosti. Imajući to u vidu, glavna tema dogadjaja bila je analiza novčanih tokova, prelomna tačka i finansijsko planiranje, koristeći primer konkretnog preduzeća i vežbe iz stvarnog života. Cilj okupljanja učesnica je bio da preduzetnice nauče da precizno odredjuju potreban iznos za odredjenu investiciju, kao i koje su glavne greške prilikom zaduživanja u investicione svrhe.

Radionicu su održali Dr. Ana Jolović i Vladimir Jovanović sa USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

Dodatno vreme bilo je  posvećeno neformalnom druženju i razgovoru na teme koje se tiču unapređenja finansiranja. 

Događaj su propratile televizijske ekipe. Prilog u emisiji ’’Ovo je Srbija’’ možete pogledati na ovom linku, iz programa TV Galaksija 32 na ovom linku.

Članice UPŽ „Nadežda Petrović“  na VII Sesiji PLATO 3 projekta

Članice Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“ prisustvovale su VII Sesiji PLATO 3 projekta u organizaciji RPK Kraljevo OJ Čačak i PKS. Sesija je održana u Čačku, u Etno kući Erić 11.12.2015. godine, kod naše članice i ujedno je i poslednja sesija u ovom trećem krugu.

Tema VII sesije je bila: Finansijski i naturalni aspekti analize poslovanja u službi merenja renatabilnosti – potreba za planiranjem radi unapređenja.

 

Cilj sesije: prepoznavanje potrebe za pravilnim tumačenjem raspoloživih statističkih podataka izraženih kroz naturalne i finansijske podatke koji u spezi posmatrani mogu doprineti izradi zaključaka na osnovu kojih odluke za upravljanjem dalekosežno utiču na rentabilnost poslovanja u budućnosti u polju malih preduzeća koja su u većim izazovu jer su direktni donosioci odluka i operativni izvršioci njihovog sprovođenja. Vlasnici su najčešće suočeni sa velikom količinom stresa, a da bi se borili sa tim neophodno je da što veći broj sprega i međusobnih povezanosti u delovima poslovanja (npr. Likvidnosti i tokova novca sa količinom zaliha materijala) pravilno razumeju i deluju na njih. 

 -        Pravilnim tumačenjem ostvarenih rezultata (naturanlni i finansijskih) i aktuelnih uticija spoljnih faktora,  što čini osnovu za planiranje i smanjuje rizik novih poslovih poduhvata i smernicia za dalji razvoj i opstanak donosilac odluka omogućava posmatranje koncepta „slike“ koja se sastoji iz tačkica, a u sledećoj fazi delagiranja odogovrnosti svakome u preduzeću se dodeljuje jedna tačkica... ako se svako bude trudio da ostvari svoju tačkicu osiguraćemo zadovoljstvo zaposlenih nakon izvršenog posla (jer znaju šta je bilo neophodno da ostvare) ali i poslodavca jer je znao kao da usmerava proces da ne bi došlo do odstupanja. Takođe, osmatranjem kroz „tri projekcije“ svakog plana, aktivnosti i pokazatelja za budućnost čini okosnicu lakše borbe sa turbulentnim uslovima privrednog okruženja i smanjenje rizika što doprinosi smanjenju stresa i povećanju uspešnosti poslovanja.

  -        Poseban akcenat je dat na elemente cene koštanja (podelu troškova i modela za njihovo praćenje) i prilagođavanje prodajne cene uslovima tržišta, uopšte cenovne politike preduzeća sa tačnim podacima o ceni koštanja čiji obim diktira odluke po pitanju iznalaženja načina za delovanje na određene vrste troškova na koje se može uticati i kreiranje donje odstupnice u tržišnoj utakmici.

  

 -        Potreba za stalnom analizom tržišta prodaje i nabavke usmerena na prepoznavanje šansi za povećanje obima prihoda, profitabilnosti i drugih aspekata poslovanja

  -        Kontinuiran proces praćenje osnovnih ekonomskih principa poslovanja za merenje i upoređenje kao dopunu finansijskih i naturalnih pokazatelja rezultata poslovanja.

  -        Potreba za negovanjem timskog rada u svojim preduzećima donosi zainteresovanost zaposlenih za pronalaženje načina za ostvarenje planiranih zadataka i na taj način obezbeđuje efikasno obavljanje aktivnosti.

Uspešnost održanih sesija je bila na visokom nivou i iskazana je velika zainteresovanost privrednica za eventualni nastavak ovakvog tipa edukacija.

Predavanje „Kako da upravljate svojim finansijama i unapredite poslovanje uz podršku banke“ 

Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ Čačak i Banca Intesa, 14.12.2015 u Regionalnom centru za profesionalni razvoj u Čačku, održali su predavanje na temu:

„Kako da upravljate svojim finansijama i unapredite poslovanje  uz podršku banke“

Predavači iz Banca Intesa su ukazali preduzetnicama kako da unaprede vođenje sopstvenih finansija kroz uvid u najbolje prakse upravljanja obrtnim sredstvima, novčanim tokovima, prihodima i troškovima, ali i kako da obezbede adekvatnu podršku banaka za dalji razvoj poslovanja. Pored toga, ovaj događaj  je pružio i dragocenu priliku da prošire svoju mrežu kontakata i podele sa njima svoja znanja i iskustva kao i predstavljanje kreditnih linija za žensko preduzetništvo.

Ono što je posebno interesovalo naše preduzetnice, a to je nova kreditna linija za žene u biznisu i pogodnosti dobijanja kredita bez garancije, što inače predstavlja  problem u ženskom preduzetništvu.

Zorica Selaković, članica UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ napravila najveću tortu u Srbiji

Mnogobrojni posetioci tržnog centra ''Delta City'' u Beogradu učestvovali su u izuzetnom događaju – predstavljanju neverovatno velike torte, koja je zasigurno najveća torta-skulptura ikada viđena u Srbiji. Tortu je napravila radionica za izradu kolača ''Dessert'' iz Čačka, na čelu sa Zoricom Selaković, članicom Udruženja poslovnih žena ''Nadežda Petrović''. Tim od 45 osoba za 16 sati po motivima dečijih crteža, pripremio je i postavio tortu dimenzija 9x7m. Fairy se udružio sa dve dobrotvorne organizacije kako bi učinio da dečije želje postanu stvarnost. Poslastica teška oko 1.700 kilograma, napravljena je po recepturi kuvara kanala ''24Kitchen'' Ljubomira Stanišića. Namenjena je humanitarnoj akciji za decu iz doma Moše Pijade u Beogradu i mališanima iz Dečijeg sela ''Dr Milorad Pavlović'' u Sremskoj Kamenici.

Članice UPŽ ''Nadežda Petrović'' u poseti Rotari klubu u Šapcu

Članice UPŽ ’’Nadežda Petrović, posetile su sa ostalim privrednicima iz Čačka, Rotari klub u Šapcu. Tom prilikom su održani i bilateralni razgovori između čačanskih i šabačkih privrednika.

 

Maruška Topalović dobitnica priznanja "Dama regiona 2015"

Predsednica Udruženja poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' iz Čačka, Maruška Topalović dobitnica je priznanja "Dama regiona 2015". Kraljevačko Udruženje građana "Dete u srcu", organizator je  manifestacije, na kojoj se dodeljuju godišnja regionalna priznanja uspešnim ženama iz različitih oblasti rada. Nagrade grupi od grupi od 12 žena u Kraljevu uručio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.

Napominjujući da nije očekivala ovo priznanje, Maruška Topalović, predsednica UPŽ  ''Nadežda Petrović'',vlasnica preduzeća "Studio Maruška", kaže da je nagrada podstrek za dalji rad na humanitarnom planu. "Već više godina unazad radimo ne samo na pomoći deci, već i omladini i studentima", rekla je ona, dodajući da svaka firma mora biti društveno odgovorna. Prema njenim rečima, žene moraju biti inicijatori humanitarnog rada, ali moramo uticati i na decu da ostanu u Srbiji i time stvorimo budućost za našu zemlju.

Beatris Grozdanić, savetnica ministra Vulina ovom prilikom nosila je Maruškinu maramu.

UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ sa predstavnicima USAID-a

U prostorijama RPK Kraljevo OJ Čačak, 19.11.2015. održana je radni sastanak sa predstavnicima USAID na čelu sa finansijskim savetnikom g-dinom Antany  Sinclarom i predstavnicima poslovnih udruženja Čačak medju kojim i UPŽ „Nadežda Petrović“  Čačak.        

                                         

Radni sastanak je imao za cilj upoznavanje predstavnika USAID-a sa problemima sa kojima se sreće čačanska privreda, kao i načini njihovog rešavanja kroz saradnju i pomoć lokalne samouprave. Privrednici su istakli probleme korupcije, nedostatka finansijskih sredstava, nedovoljna obučenost kadrova kao konstantne i goruće probleme. UPŽ „Nadežda Petrović“  Čačak istaklo je posebno težak položaj žena kako mladih pri donođenju odluke o pokretanju sosptvenog posla, tako i žena preko pedeset godina starosti koje su ostale bez posla i kojima je potrebna prekvalifikacija.

Sagledana je i mogućnost  pomoći od strane lokalne samouprave kroz subvencionisanje kamate na kredit poslovnim preduzećima, a istaknuta je i potreba obuke pre svega kod porodičnih firmi sa specifičnim problemom preuzimanja firmi sa prve na drugu generaciju, kao i problemi i pomoć ženskom preduzetništvu kroz povoljnije subvencije, garante i obuke.

Uspešna poslovna saradnja sa Fakultetom tehničnih nauka

Kao rezultat uspešne poslovne saradnje, povodom proslave 40.godina Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ dobilo je Zahvalnicu za uspešnu saradnju i doprinos razvoju Fakulteta.

Maruška Topalović na RTS-u

Maruška Topalović, predsednica UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ i vlasnica preduzeća Studio Maruška govorila je za Radio televiziju Srbije u prilogu o problemima tekstilne industrije. ’’Jedan od potencijala koji Srbija ima, a koji je nedovoljno iskorišćen jeste i tekstilna industrija. U njoj je zaposleno čak 50 hiljada radnika, a izvoz tekstila, kože i obuće, vredeo je milijardu evra. Sa 14 zaposlenih studio "Maruška" je prošle godine proizveo 26 hiljada marama, ešarpi i kravata. Proizvodi iz Preljine našli su se na ruskom i finskom, ali i tržištima zemalja regiona. "Ja smatram da u Srbiji ima puno dobrih malih firmi. I neophodno je da obezbedimo taj put odlaska našeg proizvoda u svet, a to puno košta", navodi Maruška Topalović iz studija "Maruška". Maruška ističe da je za proizvođače najvažniji odlazak na svetske sajmove i izložbe, a da bi država pri tome mogla da pomogne u finansijskom i organizacionom smislu.’’ Prenosi RTS.

Članice UPŽ “Nadežda Petrović” prisustvovale su VI sesiji PLATO projekta pod nazivom:“Marketing komunikacija – komunikacija sa inostranim partnerima, predstavljanje na sajmovima, reklamni materijal” 

Sesija je održana 03.11.2015.god. u preduzeću Ralex trans a predavač je bila Sonja Čakarević iz preduzeća Cini, obe preduzetnice članice UPŽ.

Marketing komunikacija spada u najbitnije elemente kako marketinga, tako i celokupnog poslovanja.

Kroz ovu sesiju, obrađene su teme procesa komunikacije, i šta se podrazumeva pod marketing komunikacijom,  kako, zašto, sa kim i na koji način firma komunicira?   

Pričali smo da li i u kojoj meri drugi elementi marketing miksa imaju uticaj na komunikaciju.

Integrisana marketing komunikacija je savremeni koncept korporativne komunikacije. Na primeru pojedinačnih firmi i organizacija smo uvideli značaj usaglašenosti svih aktivnosti sa porukom koja se želi preneti interesnim grupama, što je osnova za integrisanu komunikaciju.

Diskutovali smo o elementima komunikacionog plana, a posebna pažnja je posvećena ciljevima i ciljnim grupama, kao najvažnijim elementima.

Kao pojedinačne teme u sklopu glavne teme obrađeno je sledeće: Sajmovi – prednosti i mane, ciljevi izlaganja, priprema nastupa na sajmu, dizajn štanda...  ; Komunikacija sa inostranim partnerima – diskusija o bitnim aspektima komunikacije; Reklamni materijal -  “trikovi” u dizajnu i izradi – na osnovu iskustva prisutnih...

Primeri: Primer komunikacionog plana (preduzeće CINI Čačak); Brief za reklamne agencije (preduzeće CINI Čačak) 


Maruška Topalović na sastanku sa državnim sekretarom Ministarstva privrede u Čačku 

Sa ciljem da se ukaže na situaciju i privredni ambijent Forum čačanskih privrednika održao je sastanak sa dr Miloš Petrović, državnim sekretarom u Ministarstvu privrede. Privrednici su istakli da je to pokušaj da se podrži nova strategija privrednog rasta, zapošljavanja koja bi se bazirala na kreativnoj, ofanzivnoj taktici. Govorilo se o svim zakonima koji se menjaju, o privatizaciji, o tome šta čini Vlada Srbije da bi unapredila privredno okruženje, problemima sa kojima se suočavaju privrednici i šta privrednici čine da poboljšalju svoje poslovanje. Čuli su se predlozi za pronalaženje mogućnosti za jačanje, proširenje postojećih firmi, unapređenje poslovanja i nastupi na stranom tržišta, a samim tim i otvaranje novih radnih mesta.

U ime čačanskog udruženja poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ Maruška Topalović, vlasnica preduzeća Studio Maruška, dala je predlog na koji način ministarstvo privrede može pomoći malim porodičnim firmama i uputiti ih na pravi put  razvoja i napredovanja. Maruška Topalović je istakla da je u energiji i radu malih firmi značajna savetodavna podrška.

Pravim savetima i otvaranjem mogućnosti povezivanja sa stručnim ljudima ministarstvo privrede bi omogućilo da lakše vode firme i osposobe i druge generacije koje će nastaviti da se bave porodičnim biznisom. Studio Maruška se bavi proizvodnjom unikatnih modnih detalja, a njihovi proizvodi marame, ešarpe i kravate pronašle su put do kupaca na svim kontinentima. Podrška ministarstva privrede bila bi od velikog značaja ženama preduzetnicama, istakla je Maruška Topalović.   

 

UPŽ ''Nadežda Petrović'' na Jesenjem poslovnom forumu ''Nove ekonomije''

UPŽ Nadežda Petrović Čačak, prisustvovalo je Jesenjem poslovnom Forumu “Nove ekonomije” koji se održao 23.10.2015. godine u Valjevu, u organizaciji Instituta za održivi razvoj Valjevo.

Učesnici Foruma su bili i PKS, RPK Valjevo, RPK Kraljevo, Poslovni fakultet Valjevo, Institut za odrzivi razvoj, UPŽ EVE, Kancelarija za mlade Čačak, Grad Valjevo i dr.

 Ovogodišnji jesenji forum je obuhvatio tri panel diskusije: 

  1. Poslovne strategije- gde su predstavnici PKS i ostali panelisti akcenat stavili na cirkularnu ekonomiju, poslovne strategije i inkubatore
  2. Obrazovanje- gde je akcenat stavljen na mlade i predstavljen projekat koji su sprovele UPŽ Nadežda Petrović  studentima Poslovnog fakulteta uz aktivnu diskusiju o prednostima i manama „dualnog obrazovanja“.
  3. Ljudski kapital- gde su panelisti imali raspravu o Paradigmama razvoja, tj. isticanju ljudskog kapitala kao jedino neiskoriđćenog kapitala u Srbiji.

Nakon izlaganja panelista, pristupilo se diskusiji gde je poseban akcenat stavljen na održive izvore energije kao neiskorišćen resurs i internet učenje – prednosti i zamke takvog načina dobijanja informacija. Studenti su posebno bili aktivni oko Dualnog sistema obrazovanja ističući da sumnjaju u efikasnost takvog sistema obrazovanja zbog sve teže privredne situacije i nedostatka radnih mesta.

Održana regionalna konferenciju  o ženskom preduzetništvu  „NEZAVISNE I ZAPOSLENE“ 

Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“ iz Čačka održalo je Regionalnu konferenciju  o ženskom preduzetništvu  „NEZAVISNE I ZAPOSLENE“ , na kojoj je učestvovalo oko 120 preduzetnica iz Srbije i Crne Gore.

 

U prepunoj skupštinskoj sali grada Čačka, prisutne su pozdravili predsednica UPŽ “Nadežda Petrović” Mara Topalović, gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić, Petrašin Jakovljević predsednik RPK Kraljevo,  Danica Milovanović savetnica Predsednika PKS, Dušan Korunoski savetnik ministra privrede, Beatris Grozdanić savetnica ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike, Snežana Pavlović savetnik u ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, direktorka RRA Raškog i Moravičkog okruga Radojka Savić, Ana Jolović iu USAID-a i regionalni direktor Societe Generale Banke Srbija Marijana Petrović.

Da li su žene heroji lokalnih sredina, mogu li izvoziti, da li su rukovodeća mesta u politici i biznisu prilika ili izazov, brojni problemi sa kojima se susreću žene preduzetnice u Srbiji i Crnoj Gori, izazovi, mogućnosti, perspektive poslovanja i rad sa mladima, samo su neke od tema o kojima su razgovarali panelisti i učesnici konferencije koja je održana pod pokroviteljstvom RPK Kraljevo Organizaciona jedinica  Čačak, uz podršku Grada. Prilog o konferenciji emitovan na regionalnoj televiziji Telemark pogledajte na ovom linku. Prilog koji je u svom programu prilog o konferenciji emitovala TV Galaksija pogledajte na ovom linku. O Regionalnoj konferenciji ženskog preduzetništva u Čačku vest u emisiji ''Ovo je Srbija'' RTS-a možete pogledati na ovom linkuU jutarnjem programu RTS-a emitovan je prilog o Konferenciji koji možete pogledati na ovom linku.

Kako brzo do jeftinijih izvora finansiranja

Radionica za računovođe i osobe koje firmama pripremaju dokumentaciju za kreditiranje

U četvrtak, 08.10.2015. godine u terminu između 9:30 i 12:30 časova, biće održana radionica ’’Kako brzo do jeftinijih izvora finansiranja’’, u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (preko puta Muzičke škole), na adresi Cara Dušana bb.

Radionica je namenjena računovođama i finansijskim direktorima, sa ciljem da se ukaže na koji način oni mogu uticati na olakšavanje i brzinu pristupa jeftinijim izvorima finansiranja. Radionicu će držati gospođa Snežana Doder, ekspert iz oblasti računovodstva, sa dugogodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u vodećim firmama u Srbiji, i gospođa Una Sikimić, ekspert iz oblasti bankarstva, sa višegodišnjim iskustvom na vodećim pozicijama u okviru menadžmenta banaka. Učesnicima će kroz niz praktičnih primera biti približen kreditni proces, način na koji bankari razmišljaju i tumače podatke, kao i koji elementi u poslovnim knjigama dominantno utiču na konačnu odluku pri odobravanju bankarskih plasmana.

Radionicu organizuju USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, FINNOK edukacija i konsalting d.o.o. i Regionalna privredna komora Kraljevo – OJ Čačak. 

Druga međunarodna konferencija udruženja poslovnih žena i preduzetnica

Članice UPŽ Nadežda Petrović prisustvovale su drugoj međunarodnoj konferenciji  udruženja poslovnih žena i preduzetnica, koja se održala 25. i 26. septembra 2015 u PKS a u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije.

Članice su prvog dana konferencije imale B2B razgovore sa preduzetnicama iz Regiona.

-Cilj konferencije je uspostavljanje novih poslovnih kontakata među preduzetnicama iz zemalja regiona, jačanje njihovog uticaja na promenu poslovnog okruženja, stvaranje šire regionalne inicijative za unapređenje ženskog preduzetništva, i kao najvažnije, umrežavanje radi zajedničkog nastupa, izjavila je Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije.

Savetnica potpredsednice Vlade Srbije Branka Drašković, podsetila je da je Vlada Srbije osnovala 2014. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Srbiji i naglasila da se trenutno radi na realizaciji novog zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Miroslav Miletić, potpredsednik PKS izjavio je  tokom konferencije da je PKS formirala Savet za žensko preduzetništvo i poseban biro za zastupanje interesa preduzetnica, a u toku su značajni evropski projekti u toj oblasti.

U okviru panela diskutovale su predstavnice relevantnih institucija i organizacija za žensko preduzetništvo iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije.

Edukacija čačanskih preduzetnica

Objavljeno na portalu ozonpress.net

U Narodnom muzeju održana je radionica na temu upravljanja likvidnošću i adekvatne provere kupaca. Predavanje je bilo namenjeno preduzetnicama koje su na praktičnim primerima mogle da nauče: kako da razlikuju kupce po tome da li su dobre ili loše platiše, kako da im na osnovu toga odrede rokove plaćanja i kako da osiguraju naplatu potraživanja. Radionica je deo USAID-ovog projekta  Za bolje uslove poslovanja, koji je podržala i Regionalna privredna komora Kraljevo OJ Čačak kao i Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović.

Radionicu je vodio gospodin Aleksandar Vasilski, generalni direktor Valor grupe. ’’Cilj današnjeg predavanja je da pomognemo našim preduzetnicima da što uspešnije posluju. Naš ineters je da pokušamo da ih pomerimo iz komfor zone i da im pružimo nove vrednosti koje bi mogli da primene u praksi. Situacija u Srbiji je da poslujemo u nisko likvidnom ambijentu i definitivno ima jako puno stvari koje im mogu pomoći u svakodnevom poslu. To će biti stvari vezane za upravljanje likvidnošću, za plaćanje, dnevne izazove’’, kaže Vasilski.

Ana Jolović iz USAID-a kaže da je cilj radionice da se unapredi finansiranje biznisa koje vode preduzetnice. ’’Današnja tema je unapređenje likvidnosti, odnosno zašto nekom kupcu dati avansno plaćanje, a nekome 30 ili 60 dana , odnosno na koji način određujete koji je koji kupac i kakav je njegov bonitet. Ovo je samo jedna od inicijativa koja treba da preraste u tradiciju u Čačku i deo je projekta unapređenja finansiranja lokalnih privrednika. U narednim periodu imaćemo niz seminara koji će biti posvećen privredi, bankarima, finansijama, a sve u nadi da će privreda u Čačku podići nivo znanja i da će se bolje finansirati i šta u tom smislupružaju banke. Nažalost, veliki broj privrednika ne zna koje sve proizvode nude banke, pa smo tako često imali pitanje kako obezbediti brzu garanciju ako banka ne može da je obezbedi’’, navodi Ana Jolović.

Aleksandra Jakovljević iz porodične firme Ralex trans je zadovoljna organizacijom ovakvih radionica, posebno u svetlu ekonomskih prilika u Srbiji, gde preduzeća lako mogu dospeti u finansijske probleme. Jako su mi bitna predvanaja jer treba da znam kako da sačuvam svoje preduzeće kada dođem u određene probleme, kako da prepoznam preduzeće ili firme koje su dobro kotirane i kako sebe da sačuvamo ako dođemo u nezgodan finansijski položaj, kaže Aleksandra.

Gorana Tanasković iz Regionalne privredne komore Kraljevo kaže da žene preduzetnice češće dolaze u finansijske probleme u odnosu na muškarce, što dovodi do zatvaranja firmi. Ona je najavila veću saradnju sa bankama  u narednom periodu kako bi preduzetnice bile upoznate sa svim proizvodima koji sui m na raspolaganju. ’’Problemi sa kojima se pre svega suočavaju žene odnose se u velikom broju na naplatu potraživanja i pronalaženju kupaca. Smatramo da ovakve teme mogu da pomognu ženama preduzetnicama da pronađu kupca koji njima odgovara, da na osnovu bilansnih pokazatelja pronađu sigurne partnere. Velika je stopa zatvaranja ženskih firmi a razlog je likvidnost. Aktivnosti koje nam slede je veća saradnja sa bankama. Banke imaju proizvodne programe koje nude našim preduzetnicima a za koje oni  ne znaju. Organizovaćemo jednom mesečno susrete banaka i privrednika koji će upoznati privredna društva šta je sve ono što pružaju privredi u cilju podizanja poslovanja’’, kaže Gorana Tanasković.

USAID-ov  projekat  za bolje uslove poslovanja sprovodi se do kraja sledeće godine.

Prilog o ovom projektu, koji je objavila TV Galaksija 32 pogledajte  na ovom linku a prilog televizije Telelemark na ovom linku.

Peta Sesija u okviru projekta Plato 

Članice UPŽ Nadežda Petrović, imale su priliku da prisustvuju 5. Sesiji u okviru projekta Plat u organizaciji RPK Kraljevo OJ Čačak i PKS, koja je održana 11.09.2015. godine u preduzeću Studio Maruška. Gost, ujedno i predavač bio je gospodin Miloš Tanasković, istaknuti novinar RTS.

Polaznici PLATO projekta, ovom prilikom su se upoznali sa prednostima i manama marketinga u preduzeću, ukoliko je preduzeće, t.j. vlasnik svestan potrebe primene marketinga u svom poslovanju. Pored ostalog, prisutni su  pričali na temu: kako biti upešan i konkurenta, kako postati vidljiv na tržištu prezasićenom raznoraznim proizvodima, isplivati na površinu, stvoriti brend i ostvariti profit? Kako stvoriti magiju, jer se čin kupovine odvija pre svega u glavi potrošača, tako da je potrebno biti izuzetan psiholog i poznavati potrebe ciljne grupe kojoj je proizvod namenjen.

Kako stvoriti priču koja prodaje, probuditi osećaj kod potrošača, jer priča je onaj plus koji daje dodatnu vrednost i stvara brend od proizvoda.

Predavač je skrenuo posebnu pažnju na brend i emotivnu bliskost kao osnovu za rast brenda.

Da bi jedan proizvod postao brend, potrebno je da se izdvoji iz mnoštva sličnih u svojoj kategoriji. Ono što ga izdvaja jeste emocija koju izaziva kod potrošača, a da bi se izazvala emocija, važan je dobar marketing, naravno uz kvalitet, koji se iskusi pošto proizvod privuče potrošače.

Izuzetno je važno uvoditi inovacije u poslovanje kao i pogodnosti, motivisati kupca da se odluči za njegov proizvod, a potom da ostane lojalan potrošač.

Gospodin Tanasković je govorio kako PR tehnikama doći do veće prepoznatiljvosti i konkurentnosti na tržištu i o ulozi PR menadžera u stvaranju poverenja o proizvodu i svesti o njemu, sa svim osobenostima koje on nosi. Zanimljivo izlaganje je bilo kroz iskustvo koje je prošao vezano za tehnike prodaje i odnose sa kupcima.

Da li ste razmišljali o tome kako pokrenuti prodaju? 

Kome poveriti robu na odloženo plaćanje?

Kako se izboriti za naklonost kralja tržišta – potrošača i kako doći do njegovog novčanika?

Ima li ičeg važnijeg u srpskom biznisu od uspostavljanja stabilne likvidnosti preduzeća? 

Sve su ovo pitanja na koja je na slikovit način, teatralno, a opet izuzetno intrigantno, sa umetnošću i strasti svojstvenom vrhunskom predavaču, preneo učesnicim projekta.

"Plodovi zapadnog pomoravlja"

druženje poslovnih žena Nadežda Petrović, učestvovalo je na Manifestaciji "Plodovi zapadnog pomoravlja" koja se već devetu godinu održava u Zablaću, i time dalo svoj doprinos u promociji domaćih proizvoda.

Inicijativa za bolje finansiranje

Inicijativa za bolje uslove finansiranja malih i srednjih preduzeća u Čačku (Inicijativa za bolje finansiranje) ima za cilj da unapredi finansiranje preduzeća na teritoriji grada Čačka kroz seriju aktivnosti i zajedničku saradnju privrede, finansijskog sektora, privrednih udruženja i Grada Čačka. Projekat implementira USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Regionalna privredna komora Kraljevo – Organizaciona jedinica Čačak i Grad Čačak.

Postoji nekoliko razloga za pokretanje ove inicijative. Prvo, niz istraživanja koje je USAID Projekat za bolje uslove poslovanja sproveo u prethodnom periodu je pokazao da se preko 60% firmi širom Srbije finansira isključivo iz ličnih izvora, ne koristeći pozajmice. Ovo predstavlja kočnicu razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća, koja bez adekvatnih eksternih izvora finansiranja dokazano posluju najčešće samo na teritoriji grada u kom su osnovani.

Inicijativa za bolje finansiranje se zasniva na četiri stuba, i to:

Podizanje nivoa finansijskog znanja privrednika, kao i povećanje razumevanja bankara o specifičnostima određenih sektora u kojima posluju lokalna mala i srednja preduzeća;

Unapređenje lokalnih politika i uklanjanje ograničenja na lokalu, koja pristup finansijama čine manje efikasnim;

Razvoj finansijske podrške na lokalnom nivou, kroz razvoj efikasnih programa subvencija;

Rad na povezivanju i posredovanju između finansijskih institucija i privrednika, uključujući i razmenu informacija i znanja koji mogu da doprinesu jeftinijem, adekvatnijem i bržem finansiranju.

Nakon uspeha projekta na nivou Grada Čačka, ideja je da se rezultati ove Inicijative objave, tako da poslovna udruženja, finansijske institucije i drugi gradovi i opštine, mogu da se ugledaju na ovaj primer i na svom lokalu podrže rast malih i srednjih preduzeća.

Izložba radova kolonije 

U dvorištu Narodnog muzeja održana je završna izložba radova mladih umetnika iz Čačka koji su nastali u okviru sedmodnevne radionice koju je u prostoru preduzeća Studio Maruška organizovalo Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“. Učestvovalo je 11 studenata završnih godina na akademijama likovnih i primenjenih umetnosti. Cilj Udruženja bio je da kroz nedeljnu radionicu pomogne mladim ljudima da pokažu šta znaju i da grad sazna i vidi radove mladih talentovanih ljudi.

''Perspektive Čačak" 

Povodom sto godina od smrti naše istaknute slikarke Nadežde Petrović, Udruženje poslovnih žena koje nosi njeno ime, organizovalo je likovnu radionicu pod nazivom "Perspektive Čačak" za jedanaest mladih Čačana studenata završnih godina Fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti.

Mladi slikari, vajari, grafičari, fotografi, dizajneri će kroz sedmodnevnu radionicu prikazati svoje umeće, a na završnoj svečanosti koja će se održati 04. septembra 2015.godine u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku njihovi radovi će biti predstavljeni široj publici.

Cilj Udruženja je bio da stimuliše mlade na zajedništvo i ulivanja samopouzdanja za opstanak i ostanak mladih nadarenih ljudi u Čačku.

Generalni sponzor ove Kreativne radionice je Škola stranih jezika Lingo, koja je kroz ovaj doprinos proslavila 20 godina uspešnog rada. Pokrovitelji manifestacije su: Studio Maruška, Radionica Marić, SZR Mikron, Bolero, Moka i ostale članice Udruženja.

Okrugli sto "Programi razvoja lokalnih zajednica-primeri dobre prakse"

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" prisustvovalo je Okruglom stolu na temu "Programi razvoja lokalnih zajednica-primeri dobre prakse" 21.avgusta 2015.god. u Valjevu,  gde su predstavljeni programi i projekti, pored valjevskih i UPŽ "Nadežda Petrović". Razmatrane su mogućnosti zajedničkih projekata, gde bi se akcenat stavio upravo na poslovnu saradnju ova dva regiona.

 

Ideja programa polazi od činjenice da sredstva medjunarodnih donatora (uključujući razvojnu pomoć i privatne fondacije) još uvek čine veoma značajan udeo u budžetskim organizacijama u Srbiji. Iaoko su organi državne uprave i lokalne samouprave počeli da izdvajaju odredjena sredstva, ona su i dalje neznatna u odnosu na obim aktivnosti u sektoru. Potreba da izvori prihoda postanu raznovrsniji je posebno naglašena s obzirom na efekte ekonomske krize i smanjenje donatorskih fondova.

UPŽ ''Nadežda Petrović i nacrt Zakona o rodnoj ravnopravnosti

UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ iz Čačka je sa ostalim poslovnim udruženjima preduzetnica, imalo aktivnu ulogu u prilagođavanju i izmenama Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Ceo Nacrt zakona o RR možete preuzeti na ovom linku

Republika Srbija je, septembra 2009. godine, donela Zakon o ravnopravnosti polova („Službeni glasnik RS”, 104/09), kojim je reafirmisala ustavni princip ravnopravnosti žena i muškaraca i razvijanje društva jednakih mogućnost. Zakon je obuhvatio odnose u oblastima: zapošljavanja, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i sporta, političkog i javnog života, sudske zaštite i porodičnih odnosa. Ipak, proces vođenja pregovora o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji pokazao je da se postojećim okvirom Zakona o ravnopravnosti polova ne dostižu zajedničke tekovine u vezi sa rodnom ravnopravnošću. Stoga se, u cilju efikasnije zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji, pristupilo reviziji uređenja materije rodne ravnopravnosti.

U skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima, a naročito Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. oktobra 2013. godine („Službeni glasnik RS–Međunarodni ugovori”, broj 12/13), bilo je neophodno obaviti usaglašavanje zakonodavstva sa odredbama Konvencije. Osim navedenog, Zakon o prekršajima od jula 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 65/13) predvideo je izmene i novčano usklađivanje za prekršajne kazne, koje je imao Zakon o ravnopravnosti polova, a koji se predviđa i Predlogom zakona o rodnoj ravnopravnosti (u daljem tekstu: Predlog). U procesu harmonizacije domaćih propisa sa zakonodavstvom EU, postoje pravni instrumenti, koje se odnose na rodnu ravnopravnost i na čije se transponovanje insistira. Reč je o Council Directive 2004/113/EC, Directive 2006/54/EC of the European Parliament and of the Council i Directive 2010/41/EU of the European Parliament and of the Council, koje se tiču, između ostalog, izjednačavanja, tj. garantovanja ravnopravnog pristupa robi i uslugama bez rodne diskriminacije. Ovo se smatra bitnim standardom u obezbeđenju principa rodne ravnopravnosti. Na zahtev Republike Srbije, Evropska komisija je obavila pregled postojećeg Zakona o ravnopravnosti polova i predstavila svoje nalaze krajem juna 2014. godine u Briselu tokom skrininga za Poglavlje 19, pa su i te primedbe uzete u obzir prilikom izrade Predloga.

Javna rasprava je održana 24.07.2015.

Zahvalnost ambasade Koreje

Besplatne usluge EEN-a

Nabavka i distribucija robe, učešće na tenderima, realizacija zajedničkih projekta, razmena znanja i tehnologija, samo su neke od mogućnosti saradnje kompanija kroz Evropsku mrežu preduzetništva (EEN). To je najveća evropska mreža podrške sektoru malih i srednjih preduzeća koja ima  cilj podizanje konkurentnosti kroz prekogranično povezivanje,  razvoj i unapređenje inovacija.

Učešće Privredne komore u aktivnostima Evropske mreže preduzetništva je značajno  unapredilo podršku malim i srednjim privrednim društvima u Srbiji, što se posebno ogleda u činjenici da su usluge koje pruža PKS i EEN više nego dopunjujuće i kompatibilne. Na taj način, poboljšan je i kvalitet usluga EEN kroz obezbeđivanje dinamičnijeg kontakta sa velikim brojem privrednika iz Srbije i zemalja koje učestvuju u sprovođenju usluga kroz ovu mrežu.

Kroz besplatne usluge EEN-a preduzeća mogu lakše i brže da pronađu partnere u inostranstvu. Kompanije imaju mogućnost da traže distributere i dobavljače, partnere u proizvodnji, transferu novih tehnologija, licenciranju, franšizi, kroz Bazu poslovne saradnje koja nudi  preduzećima pristup preko 17.000 ponuda i potražnji iz više od 50 zemalja Evrope i šire.

Privrednici mogu  da razgovaraju i sa potencijalnim partnerima o zajedničkim razvojnim projektima na međunarodnim poslovnim susretima koji se organizuju u okviru sajmova. Koristeći usluge EEN mreže, kompanijama su na raspolaganju informacije  o specifičnostima tržišta, zakonima, mogućnostima za apliciranje za fondove i programe EU, kao i učešće na međunarodnim tenderima. Najave svih aktivnosti Evropske mreže preduzetništva dostupne su na sajtu http://een.ec.europa.eu  i Evropske mreže preduzetništva u Srbiji (www.een.rs).

UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ podržalo održavanje izložbe ’’Frula naša’’

Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ iz Čačka podržalo je održavanje izložbe ’’Frula naša’’ u Čačku. Spoj tradicionalnog sa savremenim kroz prikaz istorije našeg kraja na svili preduzeća Studio Maruška učinile su ovu izložbu nesvakidašnjom kroz kreaciju članica udruženja.

Izložba u Hotelu ’’Beograd’’ organizovana je povodom predstojećeg Sabora frulaša u Prislonici.

Izloženo je 25 eksponata, starih oko sto godina, iz različitih krajeva Srbije. Među njima frule iz zbirki Narodnog i Etnografskog muzeja iz Čačka, iz kolekcija poznatih frulaša. Posebno zanimljivi eksponati su frule i dvojnice vladike Nikolaja Velimirovića koje su stigle iz manastira Lelić.

UPŽ ''Nadežda Petrović'' sa ambasadorom Republike Koreje

Ambasador Republike Koreje Lee Do-hoon, sa saradnicima, posetio je Čačak i sastao se sa gradskim rukovodstvom i čačanskim privrednicima. Tom prilikom vlasnica preduzeća Studio Maruška, u ime Udruženja poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’, Maruška Topalović uručila je ambasadoru poklon proizvoda iz njenog ateljea. Studio Maruška proizvodi su već postali čačanski i srpski brend. Nose ih diplomatski predstavnici brojnih država koje imaju svoje ambasade u Srbiji. Prilikom prve posete ovog diplomate Čačku najavljena je mogućnost partnerstva i saradnje u ekonomiji i privredi Koreje i grada na Zapadnoj Moravi.


Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

 

 

Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je javni poziv po Projektu podrške razvoju konkurentnosti MMSP u 2015. godini. Detaljnije pogledajte na ovom linku.

 

Informacija iz Ministarstva finansija

Poštovane privrednice,

Obaveštavamo Vas da je Ministarstvo finansija prihvatilo inicijativu za rešavanje problema plaćanja PDV-a na robu, repromaterijal i gotove proizvode koji su uništeni tokom majskih poplava 2014. godine, i da je Sektor za kontrolu Poreske uprave doneo Uputstvo kojim je definisano da za manjak dobara nastao usled elementarne nepogode, a koji je utvrđen na osnovu akta nadležnog organa ili organizacije (npr. Komisija Vlade RS za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, komisija za procenu štete formirana od strane organa lokalne samouprave, osiguravajuće društvo, i dr), ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV-a.

Regionalna privredna komora Kraljevo je u ime svojih članova, podnela ovu inicijativu  Ministarstvu finansija u junu 2014. godine. Data inicijativa, u saradnji sa NALED-om, je obnovljena početkom 2015. godine, kada je predstavljena ministru finansija Dušanu Vujoviću na radnom ručku krajem februara ove godine, i upućenim dopisom Ministarstvu finansija-Sektoru za fiskalni sistem 02br.169 od 11.03.2011.god, a potom i Ekonomskom kokusu Narodne skupštine Republike Srbije, što je doprinelo usvajanju inicijative i donošenju Uputstva koje bi trebalo da osigura pravilno tumačenje i primenu Zakona o PDV-u.

Bolja medijska prezentacija UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ Čačak

Na redovnom sastanku Udruženja poslovnih žena ’’Nadežda Petrović ’’ iz Čačka razgovarale su o značaju medijske prisutnosti i internet promocija rada članica. Za uspešno predstavljanje aktivnosti i poslovanja preduzeća, ali i predstavljanja njihovih proizvoda tržištu i kupcima veliku ulogu ima promocija na internetu, web stranicama i društvenim mrežama. Veliki broj događaja na kojima imaju značajnu ulogu, akcije i društveno odgovorni projekti, kao i zanimljivosti, dogovoreno je, u većoj meri biće predstavljeno ne samo na sajtu udruženja već i na sajtovima članica. 

U čast Nadežde Petrović UPŽ organizuje humanitarnu radionicu

Udruženje ženskog preduzetništava ’’Nadežda Petrović ’’ iz Čačka održalo je treći redovni sastanak u 2015. godini, u preduzeću Studio Maruška u Preljini. Na sastanku je dogovoreno organizovanje i održavanje letnje humanitarne radionice mladim umetnicima Čačka, u čast slikarke Nadežde Petrović, čije ime udruženje nosi. Humanitarna radionica će se održati povodom stogodišnjice smrti velike  srpske slikarke. U prostoru preduzeća Maruška, krajem avgusta, šansu da stvaraju ulja na platnu imaće mladi slikari, akademski umetnici našeg grada. Članica Udruženja poslovnih žena škola, Leposava Nikolić, vlasnica škole stranih jezika ’’Lingo’’ predložila je da u godini obeležavanja jubileja 20 godina postojanja i rada ’’Lingo’’ bude generalni pokrovitelj ove nesvakidašnje manifestacije.

Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ i karavan "Moja Srbija"

Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ imalo je svoj štand na gradskom trgu u Čačku, u okviru turističkog karavana "Moja Srbija". Štand je posetio i ministar Rasim Ljaić koji je istakao da su proizvodi koje je prikazalo UPŽ, proizvodi koji na najbolji način predstavljaju naš grad i Srbiju.

Ministru smo predočili probleme sa kojima se susreću žene u biznisu, razgovarali smo o mogućnosću izvoza, kao i o novoj kreditnoj liniji sa samo jednim procentom kamate na proizvode i usluge namenjene promiciji i razvoju turizma.

 

Nagradjena članica Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” , Zorica Selaković vlasnica SZTR Dessert

Forum privrednika Čačka, koji je osnovan od četiri najveća poslovna udruženja iz Čačka medju kojima je i Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović-Čačak,  organozovao je  svečanu dodelu dva značajna priznanja u oblasti privrede. Naime, u okviru obeležavanja dana Foruma privbrednika, dodeljena su priznanja za poslovni izuzetnost privrednika i preduzetnika.

 

Dobitnici ovih, verovatno najznačajnijih priznanja jer ih dodeljuju privrednici i preduzetnici svojim kolegama, su Zorica Selaković vlasnica renoimirane firme Dezert i Milenko Kostić, vlasnik AutoČačka.

Nagrade su dodeljene u prisustvu kolega privrednika i preduzetnika, predstavnika lokalne vlasti i javnosti.

- Nagrada mi mnogo znači jer sam je dobila u svom gradu, od svojih sugrađana, svojih potrošača. Samo udruženi možemo prebrodti sve probleme sa kojima se suočavamo. Bilo je nagrada i ranije u drugim sredinama i drugim povodima, ali ova je posebna jer dolazi od onih sa kojima živite i koji znaju da budu surovo iskreni – kaže Zorica Selaković.

 

Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ podržalo izgradnju Skejt parka u Čačku

Udruženje poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' Čačak, podržalo je izgradnju Skejt parka u Čačku. Time je udruženje, sa ostalim privrednicima dalo primer da bez mladih i podržavanja njihove inicijative, nema napretka i budućnosti našeg grada.

 

Skejt park je samo početak realizacije ideje da ovaj deo grada dobije Park mladosti. Posle česme koju će donirati jedan privrednik, mladi najavljuju i realizaciju ostalih delova projekta: postavljanje veštačke stene za penjanje, izgradnju dečjeg igrališta, natkrivenih šahovskih stolova, terena za boćanje, distrikt pesnika, kao i sadnju novih sadnica drveća.

"Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji" 

28.aprila 2015.godine održana je Završna konferencija na projektu "Podstičemo žensko preduzetništvo u Srbiji" projekat koji je sproveden u pet gradova Srbije, a podržan donacijom Centra za internacionalna privatna preduzeća - CIPE.

Kroz projekat su prošla četiri mentorska para iz Čačka, a finalnom događaju su prisustvovale i Ambasadorka ženskog preduzetništva Zorica Selaković, učenice Srednje ekonomske škole u Čačku i studenkinje Tehničkog fakulteta.

Udruženje poslovnih žena Srbije kao nosilac i UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ kao partner na projektu, omogućile su polaznicama da steknu nova znanja i veštine kroz podršku i iskustva mentorki članica Udruženja, ali da se i ostali akteri projekta, pre svega studenkinje i učenice koje treba da postanu buduće preduzetnice, upoznaju sa značajem mentorstva i preduzetništvom uopšte.

  

Članice UPŽ ’’Nadežda Petrović’’ na sajmu zapošljavanja u Čačku

Na sajmu zapošljavanja od 40 privrednika koji su iskazali potrebu za otvaranjem  novih radnih mesta, čak osam privrednica su članice Udruženja poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’ iz Čačka. One imaju potrebu za upošljavanjem 18 novih radnika a većina njih će koristiti podsticajna sredstva NSZ.

 

Novi ciklus radionica “Liderstvo bez stresa”

Udruženje poslovnih žena Srbije podseća da će se novi ciklus radionica “Liderstvo bez stresa” održati u petak i subotu, 24. i 25. aprila 2015. godine na Paliću u DDOR Poslovno-edukativnom centru Palić (Vikend naselje bb, Palić). 

Udruženje poslovnih žena Srbije je ovu radionicu osmislio sa našim dragim koleginicama Snežanom Filipović („Merit plan“) i Tatjanom Jevđović („Beauty Imagini Centar“), a ovoga puta je realizujemo uz podršku Udruženja poslovnih žena Subotica. 

Cilj radionice „Liderstvo bez stresa“ je da unapredi poslovanje, poboljša poslovnu klimu i komunikaciju u kompanijama sa fokusom na bolji položaj zaposlenih žena, kako u firmi, tako i u lokalnoj zajednici.

Svakodnevni stil života žena na vodećim pozicijama nameće mnogo porodičnih i poslovnih obaveza, a kao posledica toga javlja se povećan nivo stresa i preosetljivost. Ukoliko uticaj stresa predugo traje dolazi do konstantne napetosti, nervoze i promena koje se mogu negativno odraziti na zdravlje i produktivnost na radnom mestu.

Radionica će biti realizovana u sklopu implementacije 7 Principa osnaživanja žena, koji su inicirani od strane kancelarija UN WOMEN i Globalnog dogovora UN. Izjavu ove inicijative je do sada u Srbiji potpisalo 74 kompanija.

Kotizacije za radionicu su:

› Opcija 1: 12.250,00 RSD (u cenu su uključeni smeštaj, doručak i ručak i prevoz u oba pravca)

› Opcija 2: 10.000,00 RSD (u cenu kotizacije su uključeni smeštaj, doručak i ručak- sopstveni prevoz).

 Takođe, nudimo mogućnost fakultativnog izleta na Salaš Zvonka Bogdana koji se nalazi u neposrednoj blizini DDOR Poslovno-edukativnog centra Palić. Cena izleta je 600,00 RSD (sa obilaskom i degustacijom 3 vrste vina) i 200,00 RSD (samo obilazak).

Za više informacija možete nas konaktirati na mejl This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili telefonom na 011/6776 801.


 

Studio Maruška na humanitarnoj aukciji čokoladnih jaja

Kupovinom dva umetnička čokoladna jaja preduzeće Studio Maruška i ove godine podržalo je humanitarnu akciju koju organizuje kompanija Art Ival sa Fondacijom Novak Đoković, pod pokroviteljstvom grada Beograda. Aukcijska prodaja održana je 8. aprila radi prikupljanja sredstava za realizaciju projekta ’’Školice života-zajedno za detinjstvo’’ u selu Kotraža u opštini Lučani. Na petoj aukciji bila su izložena 33 čokoladna eksponata 

UPŽ ''Nadežda Petrović'' odalo poštu velikoj umetnici čije ime nosi

Stogodišnjica  smrti velike srpske slikarke Nadežde Petrović, obeležena je prigodnim programom ispred biste u njenom rodnom gradu. Udruženje čačanskih poslovnih žena koje nosi njeno ime odalo je poštu i položilo venac. Trećeg aprila, na dan smrti velike umetnice i u čačanskoj crkvi održan je parastos. 

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" na međunarodnoj EUROMED Invest akademiji

U Beogradu je od 24-27.03.2015. odrzana treća međunarodna EUROMED Invest akademija. Projekat ima cilj da promoviše investicije i poslovna partnerstva u evro-mediteranskom regionu.

Na Akademiji su obrađene značajne teme kao što su Akt o malom biznisu sa akcentom na žensko preduzetnistvo, regionalna integracija CEFTA, podrška  stranim  ulaganjima, podrška malim i srednjim privrednim društvima, posredovanje u trgovini, arbitraža.

Oskar Benedikt, zamenik šefa delegacije EU, isatako je značaj reformskih procesa u Srbiji usmerenih na unapređenje privrednog ambijenta i privlačenje investicija. Oni žele da pomognemo proces reformi, kao i uvođenje standarda EU, kako bi se srpska privreda i kompanije, što bolje pripremili za utakmicu na zahtevnom tržištu EU.

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" je na poziv organizatora, prisustvovalo skupu i učestvovalo u radu sa svojim predstavnicama.

Emanuel Noutari, delegat Investicione mreže ANIMA i Dirk Vantigem, direktor za međunarodne odnose Asocijacija evropskih privrednih komora EUROCHAMBRES, predstavili su EUROMED Invest projekat koji ima cilj da unapredi privatni biznis i ekonomski razvoj u evro-mediteranskom regionu. Projekat se, kao su objasnili, fokusira na razvoj agrara, prehrambene industrije, turizma, kulture, kreativne industrije i zanatstva kao dela te privredne grane, javno-privatnog partnerstva.

U radu Akademije učestvuju predstavnici iz 18 zemalja - Belgije, Bugarske, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Nemačke, Slovenije, Španije, Švajcarske, Egipta, Libana, Sirije, Tunisa, Crne Gore, Makedonije, Turske, Srbije, BiH.

EUROMED Invest je trogodišnji regionalni projekat za promociju investicija i poslovnih partnerstva u evro-mediteranskom regionu koji finansira Evropska komisija, konzorcijum MedAlliance, region Provansa-Alpi-Azurna obala i grada Marselja.

Trodnevni skup u Beogradu organizovala je PKS u saradnji sa članovima konzorcijuma MedAlliance, koji čine: ANIMA Investiciona mreža, EUROCHAMBRES (Asocijacija evropskih privrednih komora), ASCAME (Asocijacija mediteranskih komora), BusinessMed (Unija mediteranskih konfederacija preduzeća), EMDC (Evromediteranski razvojni centar za mikro, mala i srednja preduzeća), GACIC (Nemačko-arapska privredna komora) i EABC(Evropsko-arapski poslovni savet)

Članice UPŽ „Nadežda Petrović“ Čačak  učesnice PLATO projekta

U organizaciji RPK Kraljevo OJ Čačak i PKS u Čačku je 06.marta 2015.god. održana prva Sesija Plato projekta, saradnje malih i srednjih preduzeća i njihovo povezivanje kroz mentorske programe koji treba da doprinesu poboljšanju uslova poslovanja i razumevanje vlasnika mikro i malih preduzeća potrebi za fleksibilnijim pristupom savremenim uslovima privredjivanja.

Projekat se realizuje kroz osam mesečnih radionica sa 14 preduzeća gde će se na svakoj sesiji obradjivati teme od značaja za poslovanje i edukaciju vlasnika, a i samih zaposlenih u preduzeću. Predavači su eksperti iz velikih i srednjih preduzeća. Od 14 preduzeća učesnika PLATO projekta čak 8 privrednih subjekta čine članice UPŽ „Nadežda Petrović“ Čačak. Jedna od trenerica projekta je takođe članica UPŽ „Nadežda Petrović“ Čačak.

 

Tema prve sesiji je bila: “Da li vaš marketing pridobija kupce ili ih šalje konkurenciji?”

Radionica je imala za cilj da polaznici shvate pravo značenje funkcije marketinga u preduzeću, kao i značaj njegove primene u MSP, bez obzira na ograničene resurse koji su potrebni za planiranje i sprovodjenje marketing aktivnosti.

Marketing se objašnjava kroz koncept marketing plana i njegovih elemenata: analize, ciljeva, strategije, implementacije i kontrole uz davanje konkretnih primera.

Polaznici treba da razumeju:

- zašto su nam informacije sa tržišta bitne, koja vrsta informacija nam je neophodna i kako da ih prikupimo (okruženje, ponašanje potrošača, konkurencija...)

-  kako da objektivno sagledamo našu ponudu (SWOT analiza)

-  šta su marketing ciljevi i kako da ih pravilno definišemo

-  šta je ciljni marketing (segmentacija, izbog ciljne grupe, pozicioniranje)

-  kako izabrati ciljno tržište

-  kako konkretizovati našu ponudu kroz definisanje elemenata marketing miksa

-  šta znači integrisana marketing komunikacija sa osvrtom na elektronsku komunikaciju

-  definisanje konkretnih akcija

-  važnost merenja i kontrole rezultata aktivnosti

Beleške sa Okruglog stola i Seminara Ženske parlamentarne mreže

 Kraljevo, 27-28. februar 2015. godine 

Organizatori: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i Beogradskog fonda za političku izuzetnost  

Okrugli sto “Podrška Ženske parlamentarne mreže za rodnu ravnoravnost na lokalnom nivou” 

Domaćini: Gradonačelnik grada Kraljeva i Savet za rodnu ravnopravnost grada Kraljeva

Tomislav Ilić, gradonačelnik Kraljeva, iskazao je veliko zadovoljstvo što je ugostio Žensku parlamentarnu mrežu kako bi razmenila svoja iskustva sa lokalnim odbornicama i članicama Gradskog veća i Saveta za rodnu ravnopravnost.

Marija Blečić, članica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i šefica Kabineta potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović, takođe je iskazala svoje veliko zadovoljstvo zbog učešća na ovom Okruglom stolu i zahvalila se organizatorima na pozivu i mogućnosti da predstavi ulogu novoformiranog Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost kao i mogućnosti za saradnju. Ona je izvestila prisutne da je ovo telo uputilo pozive svim lokalnim samoupravama kako bi uzele učešća u radu Koordinacionog tela. Najavila je da će izrađeni novi predlog modela Zakona o rodnoj ravnopravnosti Koordinaciono telo poslati na komentare svim zainteresovanima, kao i da će se to telo zauzeti za veću međusektorsku saradnju sa resornim ministarstvima kada je reč o nasilju prema ženama.

Marija Obradović, narodna poslanica i članica Ženske parlamentarne mreže govorila je o važnosti političke participacije žena na svim nivoima vlasti, a posebno o značaju osnaživanja političke participacije žena na lokalnom nivou. Ona je takođe istakla važnost međusobne podrške žena u procesu ostvarivanja veće rodne ravnopravnosti. Srbija je 5.zemlja u Evropi po broju žena u parlamentu, i to je je jedan pozitivan primer, ali u narednom periodu se moramo zauzeti i za veći broj žena na pozicijama donošenja odluka.

Milana Lazić, koordinatorka za ljudsku bezbednost i rodnu ravnorpavnost u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, istakla je da je u procesu unapređenja položaja žena i izgradnje rodne ravnopravnosti najvažnija  saradnja i izgradnja partnerstava i spremnost svih aktera u ulaganju napora, te tako danas imamo predstavnike izvršne, zakonodavne, i lokane vlasti kao i partnere iz civilnog društva koji zajedno govore o rodnoj ravnopravnosti. Odlukom o osnivanju Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost – rodna ravnopravnost je uspešno postavljena kao jedan od prioriteta naše zemlje i to predstavlja početak izgradnje dugoročne saradnje. Ona je takođe istakla da važnost podsticanja rodne ravnopravnosti i ženskog preduzetništva predstavlja osnov za jačanje uloge žena u društvu i put ka održivom ekonomskom razvoju i izrgađuje snažnu ekonomiju, održivi razvoj i stabilnija društva, kao i da utiče povoljno na kvalitet života muškaraca, žena, porodica i zajednica.

Seminar Ženske parlamentarne mreže o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

Panel Diskusija – Na koji način funcioniše sistem podrške ženskom preduzetništvu u Centralnoj Srbiji i koje su dobre prakse?

Jasminka Luković Jagličić, direktorka Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja istakla je da iako je ova Agencija fokusirana na davanje podrške privatnim inicijativama kao iinicijativama nefinansijske prirode - predstavlja Uslužni centar i deluje na kreiranje različitih politika ekonomskog razvoja. Ekonomski razvoj je multidisciplinaran, velika je važnost stvaranja javno-privatnih partnerstava kao i deo lokalnih inicijativa i deo sudržavnog sistema. Od 2010. sve razvojne agencije predviđene su Zakonom o regionalnom razvoju, čiji se jedan deo finansira iz sredstava nacionalnog budžeta, tačnije jedna trećina, a ostatak dolazi od članarina osnivača i lokalne samouprave.

Do sada je bilo malo žena koje su se prijavljivale u Agenciji za podršku, pa su se zbog toga krenuli osmišljavati programi za žene i razvoj ženskog preduzetništva. Imali su program za koji su mogli da daju male grantove ženama uz garancije banke koja je i sama bila članica Agencije. Ukupno je podeljeno 10 kredita za žene i uspešno povraćeno 9, što govori o uspešnosti podsticanja ženskog preduzentištva, a kao važan segment podrške bila je i mentorska podrška.Ono sto su žene najviše isticale kao važno što su dobile i doprinosile razvoju ženskog preduzetnistva jeste socijalni kapital.

Naučena lekcija: kada su procedure jasne i kada je jasan cilj u smislu biznis ideje - onda se može zaključiti da se sa malo novca može pokrenuti neki biznis i povratiti dat kredit.

Regionalna Agencija takođe sprovodi nacionalne programe – USAID projekat gde su iskusne žene preduzetnice pružale mentorskupodrsku mlađim preduzetnicama. Ono što su prepoznati kao dosadašnji razlozi za poteškoće u podsticanju ženskog preduzetnistva jesu: nedovoljna količina novca koja korespondira sa potrebama; žene najviše sa sobom ponesu socijalni kapital umesto finansijskog i njega mogu da ulože u budući biznis; žene koje kreću u pokretanje sopstvenog biznisa su uglavnom srednje dobi, koje nemaju kapital i koje su najčešće ostale bez posla i njihova je osnovna motivacija – nužda. Velika su prepreka imovinski status i vlasnički odnosi među supružnicima.

Preporuke: da se ženama obezbedi da imaju čime da garantuju kapital; da se kreiraju mehanizmi koji će ženu da štite; promovisati preduzetničko obrazovanje u školi, i imati uvek u vidu da su žene upornije nego muškarci.

Marija Stojadinović, direktorka Razvojnog  biznis centra Kragujevac, istakla je važnost podsticanja preduzetništva mladih, kao i promociju dobrih primera. Obuke koje se sprovode moraju biti orijentisane pratično sa fokusomna iskustvo. Razvojni biznis centar Kragujevac je podelio ukupno 62 kredita iznosa od 10,000 do 1,500 eura budućim mladim preduzetnicima. Od toga 70% žena u odnosu na 30% muskaraca prisustvuje programu, međutim ti procenti se izmene kada dođe do takmicenja za biznisplan. Žene s ubile zainteresovane za obuku pretežno zbog njihove potrebe da budu osnažene i ohrabrene da započnu svoj biznis – što je viđeno kao velika prepreka za žene da se odluče na započinjanje nekog biznisa.Ujedno tu je i mentorska podrška, kancelarijske mogućnosti, i zbog svega toga je važno povezivanje i uspostavljanje saradnje. Ponovljeno je da je socijalni kapital najčešća dodata vrednost koju žena donosi u biznis umesto kapitala. Ono što žene prepoznaju kao jako značajno jeste ohrabrenje, koje im je potrebno kada razmišljaju i ulaze u pokretanje sopstvenig bizisa.

Često se vidi kao problem to što u Srbiji ne postoji Garancijski fond i nemamo Zakon o mikrofinansiranju. Pored toga, kao jedna od važnih naučenih lekcija i preporuka bila bi da treba više raditi na povezivanju i uspostavljanju saradnje izmedju mladih i iskusnijih preduzetnica.

Gorana Tanasković, direktorka Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” iz Čačka, istakla je važnost toga da žensko preduzetništvo nije socijalna kategorija već razvojna šansa Srbije. Ovo Udruženje poslovnih žena potpisalo je memorandum o saradnji sa Ženskom parlamentarnom mrežom, a u Čačku postoji 10 ženskih kompanija koje zapošljavaju više od 1000 radnika. Budući da se do prave biznis ideje dolazi kada se nekoliko puta promaši, za žene najveća prepreka jeste ako ne uspeju iz prvog puta – i teže im je da krenu iz početka.

Važna je i uloga medija, budući da oni često loše utiču na sliku o preduzetništvu, kao i uticaj na mlade u tome što mladi često maštaju o nekom državnom poslu. Slika bi trebalo da se menja, i važno je za decu da shvate da je najbolje i najsigurnije kada nešto stvore svojim rukama. U tom smislu preduzetničko učenje igra važnu ulogu, i ovo Udruženje se zalaže za izborni predmet dečiju ekonomiju.

Još jedan veliki problem u kome su žene potpuno nezaštićene jeste sezonsko zapošljavanje – u toku kojeg često rade žene, a nemaju nikakva socijalna prava koja mogu da ostvare budući da nisu prijavljene niti imaju ugovore.

 Diskusija: 

-Preduzetničko učenje – bilo bi sjajno uvesti ga kao obrazovni predmet ili fakultativni; 

-Poslanice su pokušale da se založe za uvođenje rodnog budžetiranja, tako što su podnele amandmane na budžet kako bismo znali koliko novca odlazi po polovima kao i to što nemamo rodnu statistiku; 

-Veliki problem je u tome što su mladi najviše zainteresovani za rad u državnim preduzećima i upravi, i sa tim u vezi je postavljeno poslaničko pitanje Ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i dobijen je odgovo rda će ministarstvo raditi na uvođenju novih programa, poput ovog ali nema uvođenja novih predmeta; 

-Istaknuta je važnost podsticanja ženskog preduzetništva i ona leži i u donatorskoj pomoći, ali i apsorpciji sredstava EU i drugih donatora na lokalnom nivou;

-Važno je i mikrokreditiranje i osnivanje mikrokreditnih organizacija koji bi mogli da daju kreditne garancije; 

-Odbor za evropske integracije Narodne Skupštine zajedno sa Konrad Adenauer Fondacijom – radi obuke na lokalnom nivou tako što obilazi lokalne samouprave  iinformišu o EU i važnosti apsorpcije sredstava.

Zaključci:

-Potrebno je uvesti rodno praćenje u Akcionom planu Ministarstva privrede koji se odnosi na razvoj malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva i konkurentosti u kom postoji deo koji se odnosi i na žensko preduzetništvo 

-Potrebno je prepoznavanje ženskog preduzetništva kao nosioca privrednog razvoja; 

-Važno je umrežavanje sa ostalim preduzetnicima/cama i kreiranje partnerstava; 

-Potrebno je osnovati Garancijiski fond; 

-Prepoznati snagu udruživanja; 

-Velika je važnost obrazovanja i preduzetničkog učenja.  

Panel Diskusija – Kako unaprediti ruralni razvoj u Srbiji i podržati žene u poljoprivredi? 

Ivana Dulić Marković, stručna saradnica SEEDEV, na početku je istakla kako moramo razumeti da je ideja o tome da je poljoprivreda razvojni potenicijal Srbije zapravo mit, budući da je prema Izveštaju o svetskom razvoju iz 2009. godine Srbija dostigla stepen razvoja gde poljoprivreda nije više ključan faktor razvoja, već spada u kategoriju tranzicionih zemalja, u odnosu na dominantno Afričke zemlje kod kojih poljoprivreda i dalje jeste ključni potencijal. Za Srbiju razvojni potencijal leži u blizini gradova ili u samim gradovima čijim razvojem i ulaganjima u infrastrukturu dostiže se i veći razvoj same zemlje. Trebalo bi da prevaziđemo podelu na selo i grad, i da sagledamo koncept povezanosti velikog grada sa malim mestima i selima. Isto tako, moraju da se smanje udaljenosti i podele (infrastruktura i servisi), primer sela kod Mladenovca koji hoće da se integriše u Beograd (80% stanovnistva radi u Beogradu) i za tu mobilnost i otvorenost i izgradnju servisa i dobre infrastrukture treba da se borimo. 

Takođe, potrebno je razumeti da selo nije poljoprivreda i da u selima postoji ogromna je zavisnost od nepoljoprivrednih prihoda, pvrenstveno od penzije i od drugih oblika zapošljavanja. Ruralna politika skoncentrisana je na poljoprivredu, a ne gleda tu drugu ekonomiju na selu. Kod nas postoji rasuta energija koja se ulaže u razvoj (ruralni razvoj, odrzivi razvoj, lokalni ekonomski razvoj – od svih tih strategija nastaje jedna velika konfuzija, a to su isti ljudi). Preporuke za lokalne samouprave bi bile da se konkursi minimum dva meseca ranije da se objave, budući da ljudi na selu nisu dovoljo uključeni u proces kreiranja politika. 

Od ključne važnosti za Srbiju jeste da prati politiku koja odgovara stanju na terenu, a ne doslovno politiku EU i primere zemalja koji su idealitstčni i nemaju veze sa našim stvarnim potrebama. U tom smislu bismo u mnogo čemu mogli da se ugledamo na Poljsku koja je jako slična nama i koja je najbolje iskoristila kapacitete ulaska u EU u oblasti poljoprivrede, i presudno zbog toga što je politike kreirala tako da ih je prilagodila svojim potrebama u poljoprivredi. Poljsko iskustvo ulaska u EU nam govori da su oni ostavili puno direktnih mera u poljoprivredi pod drugim nazivom. Primeri Hrvatske i Slovenije nisu dobri za nas, jer nisu uspeli mnogo da učine u pregovorima i izbore se za svoje potrebe iz ove oblasti.

Postoji velika važnost uvođenja fleksibilnosti u proizvodnji za male proizvođače, jer nisu svi npr. Carnex i Yuhor, i malim proizvođačima ne trebaju odvojene hale za svaki od procesa prerade mesa, već mora da postoji fleksibilnost da se nrp. više procesa odvija u jednoj hali, naravno pritom poštujući standardne kvaliteta i ispravnosti mesa. 

U Srbiji primer malina jedan je od najvećih potencijala izvoza, ali od od 70-ihnijedna nova inovacija se nije primila. Takođe, postoji neplansko ulaganje u poljoprivredu i ulaganje koje ne korespondira sa realnim potrebama tržišta, npr: povećani uzgoj svinja u period kada potražnja opada, a potražnja piletine se povećava.

Važnost žena u preduzetništvu leži u tome da žene vlasnice i članice gazdinstava dobiju doprinost u podršci subvencijama. To su žene koje nemaju nikakav miraz, i žive sa roditeljima, to nisu žene sa statusom pomažućih članova domaćinstava, i ove žene imaju aktivnu ulogu u domaćinstvima, ali samim tim što nemaju svoj posed i što moraju sa svim članovima da se dogovaraju. Takođe postoji problem sa vrtićima na selima jer ih nema dovoljno, pa se javlja problem čuvanja dece.

Diskusija: 

-Treba vratiti nadležnosti mesnim zajednicama i preimenovati ih u sela;

 -Sve treba da se zove razvoj; 

- Problematika migracija izgrada u selo: potrebno mapiranje i promocija inovativnih modela, postaje vidljiva migracija u Srbiji; 

-Dobar primer iz Čačka: sela koja gravitiraju gradu, infrastruktura je dobra, davanje novca onim koji se udruže (komercijalni oblik organizacije); 

-U svakom društvu preduzetnički duh je retkost 

-Nije svako spreman i sposoban da uđe u preduzetničke vode, spreman na rizike, da radiš 24 sata 

- ekonomija domaćinstva : specijalizacija je važna; 

-Primer uspešnih sela možete pronaći na: www.selouspelo.rs; 

-Velika je papirologija i nekorektna fiskalna politika; 

-Veliki je značaj neformalnog obrazovanja, povezivanje i saradnja; 

-Predlog za Žensku parlamentarnu mrežu: da se sa ekspertkinjama ide na selo u posete na terenu. 

Panel Diskusija – Koji su trendovi u reformi penzijsko-invalidskog sistema u Srbiji i kako će on uticati na žene? 

Gordana Matković, programska direktorka Centra za socijalne politke, narodnim poslanicama predstavilaje trendove reformi penzijsko-invalidskih sistema u svetu, kao i sa trendom u Srbiji i šta zapravo te reforme znače, kao i koje sve vrste penzijskih sistema postoje. 

U procesu reforme bilo bi značajno zadržati se na se na trenutnoj granici godina starosti za odlazak u penziju, budući da sa jedne strane Srbija ima znatno kraći životni vek u odnosu na druge zemlje Evrope i pripada najstarijoj naciji u Evropi po prosečnoj starosti, a sa druge postoji veliki procenat nezaposlenost mladih (preko 50%). Takođe značajno bi bilo uvesti fleksibilne oblike rada koje Zakon o radu ne prepoznaje, a kada je reč o aktivaciji starih, to je velika tema u EU, ali u Srbiji usled navedenog, preporuka bi bila da fokus bude na uvođenju pomenutih fleksibilih oblika rada za zapošljavanje i aktivaciju mladih.

Kako reformepenzijsko-invalidskog sistema u Srbijiutiču na žene?Žene su siromašnije u starosti, penzije suniže jer su žene imale više prekida u karijeri, žene u pogledu raspodele moći zauzimaju niže pozicije što u preduzećima, što u političkom životu, žene sute koje rade više bez nadoknade - kada se uzme u obzir rad u kući i briga o deci i starima, žene u te koje ostaju same – a jednočlano domaćinstvo ima veće troškove itd. Jedna od stvari koje bi trebalo uraditi kako bi žene imale poverenje u sistem, neophodno je da one na povremeno-privremenim poslovima ostvare pravo na porodiljsko odsustvo, ali to je samo jedna od preporuka. 

Zaključci Seminara: 

-Razgovarali smo o predlogu za javno slušanje; 

-Poljoprivreda: da poslanice budu konsultovane za izradu pravilnika (subvencije za ruralnirazvoj) pri čemu će im pomoći Ivana Dulić Marković, budući je im je odbijen jedan amandman; 

-Ženska parmalentarna mreža će zakazati okvirni sastanak – na temu da se pravilnik o registraciji vrati – da supružnici mogu da imaju zajedno gazdinstvo (u Subotici se 400 parova razvelo zbog toga), a Poverenica je već poslala to na Ustavni sud;

 -Saradnja će se nastaviti između narodnih poslanica, lokalnih odbornica, organizacija civilnog društva, instucija izvšrne vlasti i Vlade Republike Srbije; 

- Prisutne su se saglasile da Zapisnik sa Seminara pošaljemo i Koordinacionom telu Vlade Republike Srbije kako bi se iskoristio za Akcioni plan za razvoj ženskog preduzetništva Koordinacionog tela.


UPŽ „Nadežda Petrović“ i UPŽ Srbije partneri u projektu „Podstičemo žensko preduzedništvo u Srbiji“

Udruženje poslovnih žena  „Nadežda Petrović“ je partner na projektu UPŽ Srbije „Podstičemo žensko preduzedništvo u Srbiji“ . U okviru mentorskih sesija, održana je šesta zajednička sesija sa četiri mentorska para iz Čačka. Cilj ovog projekta je medjusobna saradnja i pomoć iskusnih preduzetnica, mladjim koleginicama ili ženama koje tek nameravaju da pokrenu sopstveni biznis, savetima, ali i ličnim kontaktima. Nakon šest zajedničkih sesija, mentorski parovi nastavljaju zajedničku saradnju na individualnim sesijama do završetka započetih projekata. U okviru projekta, mentorski parovi su imali i konkretne proizvode. 

Mentorski parovi: 

  1. Dragana Kuzmanović –mentorka preduzeće „Sirela“,    Marima Sindžirević-polaznica SZR „Ružine latice“
  2. Ljiljana Avramović-mentorka Agencija „Vrednica“ , Violeta Ljubisavljević-polaznica
  3. Snežana Šaponjić, Ašanin-mentorka Kustos „Narodnog muzeja“,  Ivanka Gemaljević – polaznica
  4. Tanja Petrović-mentorka vlasnica „Feniks“,  Vladanka Krsmanović-polaznica

Učešće na Seminaru za ŽPM o socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva

Udruženje poslovnih žena ‘’Nadežda Petrović'' Čačak, učestvovalo je u radu drugog seminara Ženske parlamentarne mreže (ŽPM) koji je posvećen socijalnom uključivanju i smanjenju siromaštva. Seminar su zajedničkim snagama pripremili i realizovali Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, ŽPM i BFPE, a podržale Ambasada Finske i Misija OEBS u Srbiji.

Kako bi pomogli mehanizme rodne ravnopravnosti u lokalnim sredinama, neophodan je model saradnje – sa svim relevantnim institucijama gde su žene u većini. 

U subotu je fokus bio na ženskom preduzetništvu gde su u diskusiji učesvovale pored direktorke Gorane Tanasković, Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“ iz Čačka i   direktorka Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja Jasminka Luković Jagličić i direktorka Razvojnog biznis centra Kragujevac Marija Stojadinović. O tome kako unaprediti ruralni razvoj u Srbiji i podržati žene u poljoprivredi diskutovala je Ivana Dulić Marković, stručna saradnica SEEDEV-a, kao i Aneta Dukić, projektna koordinatorka UG Fenomena. Na kraju dana, direktorka Centra za liberalno demokratske studije Gordana Matković je govorila o tome koji su trendovi u reformi penzijsko-invalidskog osiguranja, te kako će uticati na žene.

Na koji način funkcioniše sistem podrške ženskom preduzetništvu u Centralnoj Srbiji i koje su primeri dobre prakse, obraložila je Gorana Tanasković, pri čemu je poseban akcentan stavljen na motivisanost i želju narodnih poslanica i ostalih žena uključenih u politiku, da realno sagledaju stanje u privredi i pruže maksimalnu podršku ženskom preduzetništvu.


UPŽ ’’Nadezda Petrovic’’ Čačak na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Na 37. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu u okviru prezentacije Čačka predstavilo se i Udruženje poslovnih žena ’’Nadežda Petrović’’. U programu na štandu Turističke organizacije Čačka predstavljena je turistička ponuda grada, kulturno-istorijsko nasleđe, smeštajni kapaciteti, restorani, izleti, zdravstveni turizam, Ovčarsko- kablarska klisura, a promovisane su i turističke manifestacije. 

 

UPŽ ''Nadežda Petrović'' u Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost

Podpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrutkure sastala se 16.02.2015. sa predsednicama poslovnih udruženja žena na temu jačanja i podrške ženskom preduzetništvu u Republici Srbiji. Ona je u uvodnom delu pomenula da je Koordinaciono telo pripremilo Pravilnik o radu, kao i to da je najhitnije potrebno pristupiti izradi Akcionog plana koji će se pre svega odnositi na žene u biznisu. Pored predsednice Koordinacionog tela prisutnima se obratila i Mira Marjanović koja je istakla da je potrebno pripremiti plodno tle i mrežu iskustava, kako bi se zajedničkim predlozima unapredilo žensko preduzetništvo. Nakon toga obratila se i Violeta Jovanović iz Naleda, koja je istakla da je njihov glavni zadatak promena propisa i procedura koje ometaju poslovanje žena, kao što je izmena procedura za porodiljsko bolovanje.

Nakon nje, govorila je Sonja Liht koja je istakla da je izuzetno važno i pohvalno što se pristupilo izradi Akcionog plana i dala predlog da se u njegovu izradu uključe kako žene preduzetnice, tako i nevladin sektor, sindikati. Ona je informisala prisutne da je doneta ženska platforma za razvoj Srbije do 2020. godine i da se uskoro očekuje i predlaganje i prihvatanje Akcionog plana za sprovođenje ove platforme. Dodala je još to da je žensko preduzetništvo socijalno odgovorno i kao takvo predstavlja motor razvoja Srbije.

Gorana Tanasković iz Udruženja poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' iz Čačka, koja je kao problem istakla teritorijalnu neravnomernost po pitanju ženskog preduzetništva. Prisutne je informisala da su na nivou grada Čačka oformili Forum privrednika grada Čačka kao Forum svih poslovnih Udruženja i gde su žene ravnopravne, zatim da su pokrenuli projekat potspešivanja proizvodnih zanimanja, u okviru kog su posećene osnovne škole Moravičkog okruga, kako bi promovisali žensko preduzetništvo, kao i to da su Ministarstvu prosvete predložili uvođenje predmeta preduzetništvo, ali da povratnu informaciju nisu dobili.

Forum preduzetnica Srbije i Kosova 

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" prisustvovalo je Forumu preduzetnica Srbije i Kosova održanog 30.januara 2015. u hotelu Metropol. Predloženo je da Forum posluje u okviru Privredne komore Srbije i Kosova što je i predsednik PKS Marko Čadež potvrdio. 

Pored preduzetnica, skupu su prisustvovali i Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Srbiji Nj.E. Dennis Keefe, Predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade RS g-dja Zorana Mihajlović, Direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju g-din Marko Djurić, kao i brojne poslanice, predstavnici ministarstva i nevladinih organizacija.


Iako se Srbija i Kosovo smatraju, a često u realnosti i potvrđuju, tradicionalističkim i patrijarhalnim društvima, uloga i položaj žena i u Srbiji i Kosovu prolaze kroz svojevrsne promene, a prisustvo žena u različitim sferama – počevši od politike, preko ekonomije, javnog djelovanja i drugim je sve vidljivije.

Preduzetništvo je i dalje domen u kojem muškarci imaju dominantniju ulogu, ipak, tokom poslednje decenije žensko preduzetništvo u Srbiji i Kosovu dobilo je na uzmahu i preduzetnice su sve uspešnije, uticajnije i prepoznatljivije, ne samo u svom poslovnom okruženju, već i u široj zajednici i društvu. Međutim, da bi se unapredio položaj preduzetnica i ženskog preduzetništva uopšte, neophodno je ostvariti inter-sektoralnu saradnju, omogućiti preduzetnicama povoljnije uslove poslovanja, tehničke olakšice, stalnu edukaciju, kao i promovisanje preduzetništva među nezaposlenima i mladima, sa ciljem uspostavljanja i jačanja privrednih odnosa između Srbije i Kosova i kreiranja kulture saradnje i prijateljskih odnosa. 

Cilj ovog panela je da se kroz osvrt na postojeće stanje, predstave institucionalni i drugi okviri koji podržavaju žensko preduzetništvo, a koji bi mogli doprineti i daljem jačanju Foruma srpskih i kosovskih preduzetnica. 

O aktivnostima poslovnih žena Informator TV Galaksija 32

У пословном простору Студија „Марушка“, протеклог викенда, одржана је годишња скупштина Удружења пословних жена „Надежда Петровић“.

Ово удружење је форморано са циљем да се створи јака пословна мрежа жена у предузетништву, које обављају и развијају посао на креативан начин, и жена које намеравају да покрену сопствени бизнис, а да се међусобним пословним повезивањем допринесе унапређењу пословања и промовисању пословних интереса чланица.

 

prilog možete pogledati na ovom linku

Udruženje poslovnih žena  “Nadežda Petrović”  održalo je  proširenu Skupštinu 

Udruženje poslovnih žena  “Nadežda Petrović”  održalo je  proširenu Skupštinu u prostorijama preduzeća DOO Studio Maruška. Vršilac dužnosti predsednice Skupštine udruženja Dragana Kuzmanović pozdravila je prisutne, a Gorana Tanasković izvestila je članice o rezultatima rada u 2014.godini. Podsećajući na aktivnosti tokom protekle godine, Gorana Tanasković istakla je značaj angažovanja na radionicama, seminarima, okruglim stolovima, forumima, samitima i diskusijama koje se tiču problema ženskog pruzetništva.

Uspele smo da svojim predlozima utičemo na izmene Zakona o sezonskom zapošljavanju, PDV-u za poplavljena preduzeća i da doprinesemo radu na predlogu izmena poreza na imovinu, naglasila je Tanasković i dodala da su sajmovi, predstavljanje privrede grada, humanitarne akcije i mnogi projekti dobri pokazatelji da su poslovne žene s razlogom okupljene u jednom ovakvom udruženju. 

Mara Topalović, predsednica UPŽ ‘’Nadežda Petrović’’ iznela je predlog aktivnosti koje su u planu i program rada za 2015.godinu. Zajednički nastup, edukacija, osmišljavanje novih nastupa firmi koje žene vode, pokretanje humanitarnih akcija i predstavljanje u medijima od velikog značaja za svaku članicu, a i udruženje, istakla je Topalović.

Po završetku rada Skupštine, u prostorijama preduzeća DOO Studio Maruška u Preljini priredjen je svečani koktel, a članice su se dogovorile da se naredno okupljanje održi u februaru ove godine.

Rad na samopoštovanju žena

Tema jutarnjeg programa Radio televizije Srbije bila je gubitak samopoštovanja zbog gubitka posla. Jedan od zadataka pri osnivanju udruženja poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' u Čačku je rad na samopouzdanju, odnosno podizanju samopouzdanja i samopoštovanja žena. Gorana Tanasković ističe da žene mogu uspeti jedino ako poštuju ono što rade, a to znači da veruju u sebe da mogu da odrade posao kao što rade muškarci, odnosno da veruju  da će isto posao odraditi uspešno, kao što rade muškarci.  Za veru u sebe i uspeh najvažnija je edukacija kažu u ovom udruženju žena. Zato su i brojni projekti kojima se radi na podršci i bodrenju dama da krenu u poslovne vode.

prilog možete pogledati na ovom linku 

UPŽ "Nadežda Petrović" biće domaćin susreta poslovnih žena Čačka i Kosova

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" će biti domaćin susreta poslovnih žena Čačka i Kosova. Tako je dogovoreno na random sastanku u Valjevu 16.01.2015. Susretu će predhoditi "Forum žena Srbije i Kosova" koji će biti održan 30. januara 2015. god. u Beogradu, na kom će prisustvovati i članice UPŽ "Nadežda Petrović". 

Cilj ovakvih susreta je dalje umrežavanje i saradnja poslovnih žena, njihovo ojačavanje i edukacija kroz zajedničke projekte, a sve u cilju uspostavljanja poslovnog napredka. 

Tradicionalna dodela paketića 

UPŽ ‘’Nadežda Petrović’’, tradicionalno dodeljuje paketiće porodici sa mnogo dece. Ove godine paketići i igračke dodeljene su deci sa poplavljenog područja iz Konjevića, a njihovoj nezaposlenoj majci uplaćen je kurs za manikira i pedikira.


Iskustva udruženja preduzetnica iz oblasti unapredjenja inovativnosti u poslovnom procesu

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" aktivno je uzelo učešće u organizaciji Nedelje preduzetništva 2014 "European SME Week" i zajedno sa Regionalnom agencijom za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravićkog okruga,16.decembra  organizovalo Okrugli sto na temu: Inovativnost i unapredjenje poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika-mogućnosti i šanse na Mašinskom fakultetu u Kraljevu.

UPŽ "Nadežda Petrović" je imalo izlaganje na temu "Iskustva udruženja preduzetnica iz oblasti unapredjenja inovativnosti u poslovnom procesu". 

Sonja Tanasković "Žena najbolji preduzetnik" za 2014. godinu

Članica Udruženja poslovnih žena Sonja Tanasković i vlasnica firme ''Ralex trans'', dobitnica je ovogodišnje nagrade koju dodeljuje Regionalna privredna komora Kraljevo "Žena najbolji preduzetnik" za 2014. god. 


Udruženje poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' na 8. Manifestaciji Freja Forum Podgorica

I ove godine Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“ učestvovalo je na 8. Manifestaciji Freja Forum  od 07 do 09.11.2014 u Podgorici.

Na Forumu za regionalne i evropske zajedničke mogućnosti FREJA, koji je održan u Podgorici, razmatrane su mogućnosti podrške civilnog sektora ženskom preduzetništvu i umrežavanja preduzetnica regiona. 

Na  svečanom otvaranju, preko 200 učesnika iz Švedske, Njemačke, Turske, Bugarske, Albanije, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore su pozdravili Nada Drobnjak  predsednica Odbora za rodnu ravnopranost Skupštine Crne Gore, Margareta Eklund, predsednica Freja akademija, Aleksandar Damjanović predsednik Odbora za ekonomiju, finasije i budžet Skupštine Crna Gora kao i predsednica Udruženja preduzetnica Crne Gore i Balkanskog udruženja žena u zanatstvu Edita  Dautović.

Svečanom otvaranju Freja Foruma prisustvovao je i ambasador Turske u Crnoj Gori gospodin Mehmet Niyazi Tanilir, koji je dao svoj doprinos i podršku forumu i Udruženju preduzetnica Crne Gore. 

Forum se bavio temama: evropske integracije, regionalno povezivanje zapadnog Balkana i Turske, demokratija, rodna ravnopravnost, socijalne inovacije, izazovi u regionalnom razvoju  i žensko preduzetništvo. U okviru FREJA održane su i brojne radionice: Razvoj kroz mikrofinansije i socijalno preduzetništvo; zagovaranje u skupštini; EU politike i strategije Evropa 2020; Organizacija civilnog društva u Evropi, najbolji primjeri iz prakse; Nova tehnologija i društveni mediji kao oruđe za NVO sledjeći korak u izgradnji civilnog društva, Legistativa i praktična primjena, uvod u ljudska prava,  zaštita ljudskih prava na primjerima Švedske.

  

Forum je imao B2B sastanke uz podršku Enterprise Europe Network Montenegro, gdje su imali priliku da  razgovaraju svi  učesnicima pored navedenih tema, i o ostalim interesantnim temama,  preduzetništvu žena u zemljama regiona, podršci civilnog sektora ženskom preduzetništvu, mogućnostima umrežavanja žena preduzetica regiona, budućim zajedničkim projektima, povezivanje organizacija na regionalnom nivou i mnogim drugim pitanjima koja se odnose na ekonomske preduslove unapređenja preduzetništva generalno.

Freja Akademija ima  cilj da promoviše organizacije civilnog društva da ojačaju svoju ulogu i radi na tome da bude važan akter u civilnom društvu, na osnovu, demokratije i jednakih mogućnosti, vrednosti. 

 

Vip radionica “Porodične firme – stub razvoja ekonomije Srbije” u Čačku  

29. oktobar 2014. godine – Više od od pedeset preduzetnika i vlasnika porodičnih firmi iz Čačka i Moravičkog okruga, koji su učestvovali u Vip radionici “Porodične firme – stub razvoja ekonomije Srbije” u Čačku pokazali su spremnost da poslovanje prilagode savremenim potrebama tržišta i svom biznisu omoguće progres. Radionica je održana u organizaciji agencije za odnose s javnošću Chapter 4, a pod generalnim pokroviteljstvom kompanije Vip mobile i uz podršku Regionalne privredne komore Kraljevo, organizaciona jedinica Čačak.

Centralna tema radionice, koja je prepoznata kao ključna za porodične firme iz Moravičkog okruga, bila je izazov nasleđivanja i problem tranzicije firmi u sledeću generaciju. Govorilo se i o efikasnom upravljanju kao i o uticaju ekonomskog okruženja na poslovanje. Takođe, kako bi se pomoglo firmama da kvalitetnije upravljaju porodičnim biznisom, bilo je reči i o poslovnoj kulturi i komunikaciji unutar kompanije, razvoju zaposlenih i prevazilaženju administrativnih prepreka.

“Podatak da je 84,5% odsto porodičnih firmi koje trenutno posluju osnovan od strane trenutnog vlasnika, jasno pokazuje da su porodične firme koje danas posluju u Srbiji pred ozbiljnim izazovom, transfera iz prve u drugu generaciju. Ovo je bio jedan od razloga zašto se kompanija Vip mobile odlučila da podrži i aktivno učestvuje u ovom projektu. Verujemo da je budućnost privrede Srbije upravo u porodičnim firmama i nastavićemo da svojim iskustvom i rešenjima podržavamo razvoj i unapređenje ovih kompanija.” rekao je Vojislav Lalić, direktor Sektora za razvoj poslovnih proizvoda u kompaniji Vip mobile.

“Radionice organizujemo u želji da ukažemo javnosti i nadležnima na republičkom i lokalnom nivou da je porodičnim firmama potrebna posebna pažnja. Verujemo da na taj način možemo da iniciramo da država pruži veće podsticaje vlasnicima porodičnih firmi za njihovo osnivanje, razvoj i opstanak, kao i da opštine u kojima porodične firme posluju budu otvorenije za poslovne ideje koje dolaze od strane preduzetnika” - rekla je Milena Avramović-Bjelica, izvršna direktorka agencije Chapter 4. 

Ovo je treća po redu Vip radionica – “Porodične firme – Stub razvoja ekonomije Srbije”. Prva radionica održana je u Nišu, druga u Kruševcu, a do kraja godine planirane su još dva slična okupljanja u Kragujevcu i Novom Sadu, na kojima će se takođe govoriti o izazovima sa kojima se porodične firme susreću, ali i o konkretnim savetima za poboljšanje statusa porodičnih firmi u Srbiji.

 

Supruge ambasadora i Udruženje poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' Čačak 

Supruge ambasadora iz 11 zemalja u poseti "Studiu Maruška" čija  je vlasnica ujedno i predsednica Udruženja poslovnih žena "Nadežda Petrović" iz  Čačka.

Dame iz sveta upoznali smo sa našim kulturnim blagom u Ovčarsko kablarskoj klisuri.

Suprugama  ambasadora iz čitavog sveta predstavljen je i Muzej naivne umetnosti iz Kovačice. 

O poseti supruga ambasadora u Srbiji prilog emitovan na TV Galaksija32 možete pogledati na ovom linku.

Miholjdan -Slava i jubilej

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" obeležilo je jubilej, pet godina postojanja i Miholjdan, Slavu udruženja.

Fotografije će vam dočarati samo deo atmosfere.

 

  

  

  

 

TV prilog na televiziji Galaksija32 možete pogledati na ovom linku.

Dani čačanske privrede u Beogradu

Na manifestaciji "Dani čačanske privrede" koja je održana 10.oktobra 2014. god. u Privrednoj komori Srbije, u organizaciji Regionalne privredne komore OJ Čačak, Foruma privrednika Čačka i grada Čačka kao pokrovitelja, predstavile su se i preduzetnice Udruženja poslovnih žena "Nadežda Petrović". Manifestaciju je posetio i Ministar privrede Željko Sertić  kao i brojne Ambasade, a pozitivnoj atmosferi doprinele su i članice UPŽ srbije i Internacionalni klub žena iz Beograda. 

 

Video zapis Privredne komore Srbije možete pogledati na ovom linku. .    

 

  

 

 Seminar o ženskom preduzetništvu u Čačku

Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je četvrti u nizu od pet seminara na temu „Susret mentorskih parova i prezentacija projekta“, kao i trodnevnu obuku o preduzetništvu namenjenu studentkinjama i preduzetnicama iz Čačka i okoline. Cilj projekta je jačanje liderskih i preduzetničkih kapaciteta mladih žena u Srbiji. – objavila je regionalna televizija Telemark. 

 

Trening za buduće preduzetnice

Kao podrška ženskom preduzetništvu u Čačku se održava trodnevni trening za žene koje nameravaju da pokrenu posao, kao i za studentkinje zainteresovane za preduzetništvo. Predavači i mentori su iskusne preduzetnice iz Moravičkog okruga.

Prema rečima Gorane Tanasković, predsednice Udruženja poslovnih žena iz Čačka, Udruženje aktivno učestvuje u promociji ženskog preduzetništva, ali se ne zadržava samo na pomoći ženama preduzetnicama već želi da svoju aktivnost proširi i na one koje tek pokreću sopstveni posao:

"Program obuhvata trening gde će se mlade preduzetnice upoznati sa osnovama preduzetništva, sa politikom razmišljanja o preduzetništvu, sa poslovnom komunikacijom. Takođe i načinom osnivanja firmi. Biće reči o svemu onome što im je potrebno za neku start ap poziciju. Nakon toga će se održavati mesečne mentorske sesije gde će mlade preduzetnice imati priliku da razgovaraju sa iskusnim preduzetnicama. U ove mentorske sesije ćemo uključiti i studentkinje da i one čuju u kakvim pravcima se odvijaju ti razgovori, koji su to problemi koji njih sutra mogu očekivati u poslu."-prenosi Radio televizija Srbije, na svom portalu. 

 

Kreiranje novih mera za zaposljavanje mladih 

Udruženje poslovnih žena „Nadežda Petrović“ Čačak, prisustvovalo je radionici na temu: Kreiranje novih mera za zaposljavanje mladih, u prostorijama Regionalne privredne komore Kraljevo OJ Čačak, 12.09.2014. god. Radionica je održana od strane Razvojnog biznis centra Kragujevac uz podršku Regionalne privredne komore Kraljevo.

Cilj radionice je bio da se predstave rezultati istrazivanja efekta primene dosadašnjih mera i da se kroz diskusiju  sa ključnim akterima (Lokalna samouprava, Privredna komora, NSZ, Kancelarija za mlade, Poslovna udruženja, Srednje stručne škole) dodje do mišljenja i predloga novih podsticajnih mera za zapošljavanje mladih na teritoriji Kraljeva, Čačka i Gornjeg Milanovca.

Ono što je interesantno to je da je jedino grad Čačak u 2012 i 2013 god, (period za koji je radjena analiza) imao tri podsticajne mere (radi se o bespovratnim sredstvima): Samozapošljavanje, Zapošljavanje kod poznatog poslodavca  i Javni radovi sa ukupno 76 osoba mladjih od 30 godina.

Gornji Milanovac je imao jednu podsticajnu meru i to Javni radovi gde je privremeno zapošljavanje našlo 10 mladjih od 30 godina i grad Kraljevo koji nije imao ni jednu podsticajnu meru za zapošljavanje mladih.

Analiza je takodje pokazala da je najveći broj mladih trajno zaposlenje našao kod poznatog poslodavca, dok je mali procenat trajnog zapošljavanja iskorišćeno kod mladih koji su samostalno krenuli u posao. Ovo nam govori o neiskustvu ali i nespremnosti i nedovoljnoj obučenosti mladih za pokretanje sopstvenog posla što je pokrenulo jedan novi vid podsticaja koji je proistekao od Udruženja poslovnih žena „Nadežda Petrović“. Jedinstveni stav sa poslovnim udruženjima je da i sami preduzetnici (privredna društva) moraju biti stimulisani da što više mladih prime u svoje pogone, radionice, biroe i kancelarije, pruže im priliku da se upoznaju sa procesom rada ali i obavezama i odgovornostima samog poslodavca, odnosno da mladi dobiju sliku šta znači i kako treba upravljati i voditi preduzeće. Predlaže se da privredna društva prime naknadu za obuku „radna praksa“ koja ce podmiriti troškove koja bi privredna društva imala pri ovoj vrsti prakse (troškovi zdravstvene zaštite).

Takodje je predloženo da se izmene i dopune kriterijumi za dodelu sredstava sa jasnijom kontrolom putem povratnih informacija ko je do sada koristio podsticaje i kakvi su rezultati istih.

Sledeca radionica je predvidjena u Gornjem Milanovcu (17.09.2014), nakon čega ćemo dostaviti detaljan izveštaj.

 
 
 

Negujući tradiciju pravih vrednosti, porodice i domaćih proizvoda, članice Udruženja poslovnih žena ‘’Nadežda Petrović’’ su i ove godine dale svoj doprinos i podržale manifestaciju Plodovi zapadnog pomoravlja. Privredno turistička manifestacija održava se tradicionalno već osam godina u selu kod Čačka, poznatom po proizvodnji i preradi voća i povrća.

 

 

Udruženje poslovnih žena Čačka u emisiji Žikina šarenica

Udruženje poslovnih žena ''Nadežda Petrović'' iz Čačka predstavljeno je u emisiji Žikina šarenica na programu RTS-a     27. jula 2014. 

 

 

    

  

 
Brendiranje etno proizvoda na tržištu

UPŽ „Nadežda Petrović“ iz Čačka, prisustvovalo je jednodnevnoj radionici u Valjevu. Institut za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta "Singidunum" i organizacije iz nevladinog sektora organizatori su radionice pod nazivom “Brendiranje etno proizvoda” koja je održana 22. avgusta u sali Poslovnog fakulteta Valjevo. Ova radionica bila je zasnovana na realnom iskustvu proizvođača koji su već uspeli da uspešno plasiraju na tržište proizvode koje izrađuju po tradicionalnoj proceduri i koji nose oznaku “etno”.

“Posao za koji ste se opredelili morate raditi odgovorno i odmah razgraničiti emocije od posla. Ne smete lagati kupce i morate biti uporni. Mi smo počeli u dnevnoj sobi proizvodnju. Prve dve godine početničke serije smo bacali. Mnogo je to muke! Danas imamo veliku radionicu, raznovrstan i potpuno savladan program proizvodnje i nedostaju nam radnici.Ali mora se biti odgovorno, uporno i stalno napredovati!” - kaže Vesna koja ima originalnu zbirku etno suvenira od keramike koje proizvodi po utvrđenom postupku sertifikovanom znakom “Otvorena šaka”. Proizvodi imaju zaštićen logo, originalno pakovanje u posebno dizajniranim kutijama u odabranoj boji šljive.

Slatka, džemovi, voćni sokovi i voćni likeri već godinama se prodaju na tržištu kao prepoznatljivi proizvodi Poljoprivrednog gazdinstva “Tešanović” iz sela Đurđevac kod Mionice. Proizvodi su izrađeni po strogim procedurama koje poštuju tradicionalne recepture, upakovani u blistavu, novu ambalažu i svi imaju zaštićen znak, robnu marku.

“U ovoj proizvodnji mora se stalno napredovati. Uvek morate tražiti nešto novo, i uvek biti ispred konkurencije. Ovo su proizvodi koji se lako kopiraju, ali ukoliko se ovakvim poslom ozbiljno bavite, onda uvek imate neku “tajnu” zbog koje se kupac uvek vraća vašem proizvodu. “ - ističe Milovan Tešanović, vlasnik gazdinstva “Tešanović”.

Zanimljiva iskustva prezentovala je Snežana Ašanin, direktorka Narodnog muzeja Čačak, koja je istakla da i područje Kraljeva i Čačka ima sličnih proizvođača koji se trude da sačuvaju tradicionalne proizvodnje i plasiraju proizvode na tržište.

Skupu se obratila i direktorka UPŽ „Nadežda Petrović“ Gorana Tanasković i prenela iskustvo Udruženja i njenih članica koje se bave istom ili srodnom delatnošću.

Zanimljivo je bilo iskustvo Slavana Batočanina, preduzetnika iz Valjeva koji je zaštitio brend “duvan čvarci” .

Predstavnice centra za poljoprivredu iz Lajkovca založile su se za afirmisanje “srpskog brenda” jer Srbija ima svoje tradicionalne proizvodnje za koje treba da se zna du su sa ovog područja.

U radu radionice učestvovao je i veliki broj preduzetnica koje žele da započnu svoj sopstveni posao i iskustvo drugih im je velika podrška i olakšanje da krenu putem preduzetništva.

I firme iz Čačka osnažuju žene

Datum kreiranja četvrtak, 24 jul 2014 21:06

Četrdeset i devet preduzeća, koja posluju u Srbiji nalazi se među 700 kompanija u svetu potpisnica Izjave podrške 7 principa osnaživanja žena, koje promoviše Organizacija UN WOMEN i UN Global Compact i njihov spisak se nalazi u globalnoj bazi WEPs global database. Među potpisnicima Izjave podrške principima osnaživanja žena u svetu su kompanije poput, Coca Cole, Avona, Bennetona, Microsoftta, L'Oréala ali i firme iz Čačka i Moravičkog okruga: Studio Maruška, Agencija Vrednica, Dessert, Akademija Sveti Sava, preduzeće Polo, Vodoinženjering, Farmer, Ralex trans i Metalac iz Gornjeg Milanovca.

Srpska preduzeća su se pridružila ovom velikom svetskom pokretu 2013. godine, u okviru projekta Udruženja poslovnih žena Srbije “Unapređenje kapaciteta MSP na implementaciji Principa osnaživanja žena”.

Principi osnaživanja žena su: na visoke upravljačke pozicije postavljati rukovodioce posvećene rodnoj ravnopravnosti; prema svim ženama i muškarcima na poslu pravedno postupati - poštovati i podržavati ljudska prava i nediskriminaciju; obezbediti zdravlje, bezbednost i blagostanje svih radnica i radnika.

Principi podrazumevaju i da se promoviše obrazovanje, obuka i stručno usavršavanje žena, razvijaju kompanija, lanac snabdevanja i marketing na način koji osnažuje žene, promoviše ravnopravnost kroz inicijative u društvu i zagovaranje i meri napredak rodne ravnopravnosti i javno izveštava o njemu.

Sve potpisnice su u obavezi da na godinu dana Organizaciji UN WOMEN i UN Global Compact podnesu izveštaj o tome koliko su napredovale o primeni principa osnaživanja žena.

Preduzeća koja su podržala ovaj program dobijaju žig kojim su svrstana u društveno odgovorne firme. 

 
 

Sa temom  „ Pregled standarda kvaliteta i zaštita životne sredine“ Regionalna razvojna agencija za Raški i Moravički okrug, 23. i 24. 07. 2014. godine, u prostorijama RPK u Čačku, održala je dvodnevni trening.

Obuka je bila namenjena preduzetnicama, pre svega članicama Udruženja " Nadežda Petrović" . Preduzetnice su na dvodnevnom treningu imale priliku da se upoznaju sa Standardima za menadžment kvalitetom sa akcentom na ISO 9001. Takodje, preduzetnice su na osnovu svog dosadašnjeg poslovanja definisale razloge zašto upravljati kvalitetom, kako upravljati kvalitetom i kako primeniti standarde u sopstvenoj organizaciji. Sve polaznice treninga dobile su sertfikat.

RPK Kraljevo OJ Čačak će nastaviti u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom na polju besplatnih treninga za žene preduzetnice i njihove dalje edukacije.

 

 

U ponedeljak  21.07. 2014. godine, uz podršku Regionalne privredne komore Kraljevo OJ Čačak, predstavnici Regionalne razvojne agencije za Raški i Moravički okrug  i gost predavač, održali su  obuku za unapređenje poslovanja sa temom / Informacione tehnologije i poslovanje -uvod.

Obuka je bila namenjena preduzetnicama pre svega članicama Udruženja poslovnih žena ‘’Nadežda Petrović’’. Preduzetnice su na ovom jednodnevnom treningu imale priliku da se upoznaju sa ICT-om u praksi, kao i koje ICT tehnoligije se koriste u svakodnevnoj internoj i eksternoj komunikaciji.  Predstavljena su i razna softerska rešenja (ERP,CRM,DMS … sa praktičnom upotrebom).

 

Kako ojačati žensko preduzetništvo

OZON PRESS, Datum kreiranja sreda, 25 jun 2014 21:31

Udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je u Čačku treći u nizu od sedam okruglih stolova na temu „Nacrt Rezolucije o podršci Narodne skupštine Srbije razvoju ženskog preduzetništva“. Taj skup održan je u okviru projekta koji realizuje to udruženje naziva „Preduzetnice doprinose“. Na Okruglom stolu učestvovale su, pored poslovnih žena iz Čačka i okoline, i predstavnice Udruženja poslovnih žena Srbije, poslanice Narodne skupštine Srbije, kao i predstavnici lokalnih samouprava i institucija za podršku privredi.

 

Osim ostalog preduzetnice zahtevaju da se pospeši dijalog između njih i poslanica srpskog parlamenta, poboljša edukacija žena u oblasti ekonomije, uvede kao izborni predmet u osnovne škole dečija ekonomija, preduzetništvo kao obavezan predmet u srednje škole, i pre svega, obezbedi rodno budžetiranje i statistika. Uočena su dvaključna problema koja bi trebalo rešavati, a to sufinansiranje i obrazovanje. Za preduzetnice je važno da mogu da se razviju tako da svoje usluge i proizvode mogu da plasiraju ne samo u svom gradu, već i na tržište cele Srbije i u inostranstvu.

- To je generalni problem za žensko preduzetništvo i smatramo da ako bi se rešio problem finansiranja, a tu mislimo mogućnost hipoteka koje nažalost žene nemaju, da bi mogle da konkurišu za neke veće kredite i da počnu da se bave ozbiljnijom proizvodnjom a samim tim da izvrše plasma svojih proizvoda na inostrano tržište. Te problem mogli bi da rešimo formiranjem nekog garancijskog fonda ili na neki drugi način gde bi pomogli razvoj ženskog preduzetništva, objašnjava Gorana Tanasković, direktorka Udruženja poslovnih žena “Nadežda Petrović” Čačak.

 

U novembru ove godine planirano je da Rezolucija o podršci Narodne skupštine Srbije razvoju ženskog preduzetništva bude verifikovana od strane predsednice Parlamenta, a zaključci sa skupa u Čačku trebalo bi da budu uključeni u tekst tog dokumenta.

- Preduzetnice sa pravom očekuju da država stvori što povoljniji ambijent za stimulisanje privatnog preduzetništva. Žene preduzetnice imaju konkretne predloge zato što se suočavaju sa brojnim problemima u okviru svojih firmi koje vode. Ono što sam im ja rekla šta možemo da uradimo, to je da stvorimo bolje zakonske okvire, promenimo određene zakone, zatražimo bolje sprovođenje zakona i bolju kontrolu, poručila je  poslanica Dubravka Filipovski.

U rezolucji bi trebalo da budu date preporu kekako da se poboljšaju uslovi za razvoj ženskog preduzetništva.

 

- Skupština Srbije može da pomogne razvoj ženskog preduzetništva kroz različite vidove javnih slušanja, podrške u izradi zakona kako bi oni bili rodno senzitivni.Inače, žene preduzetnice, kao i u svim ostalim delatnostima, imaju, na neki način, podređen položaj, na šta ukazuju i statistički podaci. Tako žene preduzetnici, koje imaju makar jedan posto vlasništva u Srbiji u odnosu na celokupan broj je oko 26 posto, što deluje dosta, ali ako uzmemo u obzir i da su one i menadžerke u svojim preduzećima, onda taj procenat pada na ispod 20. Time se pokazuje da žena, iako su zaposlene i imaju svoje firme, nema mnogo, i da im treba podrška koja će ih osnažiti i podržati ih na putu preduzetništva, istakla je Olivera Popović, potpredsednica UPŽ Srbije.

Inače, projekat “Preduzetnice doprinose”, u okviru koga je održan današnji okrugli sto o rezoluciji, realizuje Udruženje poslovnih žena Srbije u paartnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena “Nadežda Petrović” u Čačku, Udruženjem poslovnih žena iz Valjeva i Akademijom za žensko preduzetništvo Bački Petrovac.

 

Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Institucionalnu podršku projektu pruža Narodna skupština Republike Srbije.

Mirjana Aleksić, TV Telemark

 

 

VIII KONKURS ZA NAGRADU ''CVET USPEHA ZA ŽENU ZMAJA 2014''

 

Udruženje poslovnih žena  Srbije raspisalo VIII konkurs za nagradu "Cvet uspeha za ženu zmaja 2014".

Rok za prijavu kandidatkinja je 4. jul 2014. godine.​ ​


Javni poziv, uslovi i neophodna dokumetacija dostupni su na internet stranici UPŽ Srbije, na linku: http://www.poslovnezene.org.rs/category/aktivnosti/godisnja-nagrada-za-najbolje-preduzetnice-cvet-uspeha-za-zenu-zmaja

 


Udruženje poslovnih žena Srbije u partnerstvu sa Udruženjem poslovnih žena “Nadežda Petrović” Čačak, Udruženjem poslovnih žena “EVE” Valjevo i Akademijom za žensko preduzetništvo Bački Petrovac realizuje projekat pod nazivom “Preduzetnice doprinose razvoju ekonomske politike u novom političkom kontekstu”. Projekat je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Srbiji i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. Institucionalnu podršku projektu pruža Narodna skupština Republike Srbije.

Okrugli sto “NACRT REZOLUCIJE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE O PODRŠCI ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU” biće održan 25. juna 2014. godine u Regionalnom centru za profesionalno osposobljavanje zaposlenih Čačak, Ul. Cara Dušana bb, (preko puta Muzičke škole) sa početkom u 10:00 časova. Na Okruglom stolu učestvovaće pored poslovnih žena iz Čačka, i predstavnice UPŽ Srbije, poslanice Narodne skupštine Srbije, kao i predstavnici lokalnih samouprava i institucija za podršku privredi.

 


Pomoć za ugrožene

 Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" iz Čačka u saradnji sa Crvenim krstom, organizovalo je prikupljanje pomoći u vidu hrane, sredstava za higijenu, dečije hrane i odeće za ugrožene porodice iz Čačka i okoline povodom poplave koja je zadesila naš grad.  

   

 


Već treću godinu, Udruženje poslovnih žena ‘’Nadežda Petrović’’ učestvuje u organizaciji Dana Devojčica u Čačku, gde učenice završnih razreda osnovnih škola posećuju neka od proizvodnih preduzeća na čijem se čelu nalazi žena ili gde žena rukovodi poslom.

Ove godine preko 15 osnovnih škola iz Moravičkog okruga posetilo je 16 preduzeća u Čačku medju kojima sa čak 8 iz redova članica UPŽ ‘’Nadežda Petrović’’. Učenice su imale priliku da vide kako žene rade u preduzećima Sirela, Farmer, Dessert, Studio Maruška, Inerfood 60, Apoteka Mentha, Ružine latice i Interglobus.

 


_____________________________________________________________

Povodom najvećeg hrišćanskog praznika, za učenike škole ‘’1.novembar’’  Udruženje poslovnih žena ‘’Nadežda Petrović’’ iz Čačka pripremilo je specijalni poklon. Ručno rađeno umetničko čokoladno jaje, Uskršnji je dar, kako bi se deca počastila, ali i videla da se i od čokolade može stvarati umetnost.

Jaje je kupljeno na humanitarnoj aukciji kompanije ‘’Art Ival’’, a novac je uplaćen u Fondaciju ‘’Novak Đoković’’ za podršku projektu ‘’Školica života-zajedno za detinjstvo’’ u selu Sirča kod Kraljeva i selu Oblačina u opštini Merošina.

Učešćem u dobrotvornoj manifestaciji i ovim skromnim poklonom čačansko Udruženje žena želi da ulepša Uskrs učenicima Specijalne škole.   

 
   

A ovako je bilo u osnovnoj školi ''1.novembar'' u Čačku

   

02.04.2014. godine, u organizaciji Privredne komore Srbije i Regionalne privredne komore Kraljevo OJ Čačak, a uz podršku grada Čačka, održana je prezentacija PLATO projekta u Čačku Prezentaciji su prisustvovale i predstavnice UPŽ Nadežda Petrović Čačak  i iskazale vidnu zainteresovanost za ovaj vid edukacije i dale podršku i značaj mentorskom radu.

Projekat su pozdravili i predstavnici lokalne samouprave zamenik Gradonačelnika g-din Radenko Luković, a maksimalnu podršku na daljem radu dala je i Regionalna privredna komora Kraljevo OJ Čačak.

Privrednicima Čačka prezentaciju projekta održali su Aleksandar Nikolić, nacionalni koordinator PLATO projekta i dr. Aleksandar Gračanca, koordinator Odbora za MSP.

Projekat PLATO Srbija, za rezultat  ima obostranu korist saradnje menadžera MSP i velikih kompanija. Menadžerima, posebno u malim preduzećima često nedostaje mogućnost da izraze svoje ideje i probleme sa drugim ljudima. PLATO je upravo program gde se u prvi plan ističe izgradnja mreže i razmena iskustva.

PLATO je dvogodišnji poslovno razvojni program usmeren na mala i srednja preduzeća. Vlasnici/direktori (menadžeri) povećavaju i razmenjuju širi opseg menadžerskih iskustava i strateških vizija neophodnih za razvoj sopstvenih preduzeća i širenja sopstvenih gledišta. Takodje, obezbedjuje svojim članovima bazu pouzdanih poslova, kao i bazu poslovnih mogućnosti i veza.

PLATO pristup baziran je na:

• fokusu vlasnik-menadžer

• hijerarhijskom pristupu od najnižeg ka najvišem nivou i pristupu grupnog učenja

• trajnom angažovanju

• umrežavanju i saradnji

• lokalnom baziranom pristupu i poslom vodjenim pristupom

 

     

 

 

Na konferenciji “Podrška ženskom preduzetništvu u zemljama zapadnog Balkana” održanoj u Beogradu, u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)  promovisani su rezultati programa koji je u proteklih trideset meseci okupio više od 200 žena. Srpske preduzetnice su kroz finansijsku podršku za poslovno savetovanje, obuke I monitoring stekle znanja I veštine za razvijanje poslovanja I za započinjanje sopstvenog biznisa.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) bavi se investicijama u privatniom sektoru i podržava mala i srednja preduzeća . Najuspješnijim učesnicama dodeljena su priznanja.

Maruški Topalović, vlasnici „Studija Maruška“ iz Preljine kod Čačka, dodeljeno je specijalno priznanje za najbolji projekat.  Program podrške ženskom preduzetništvu u Srbiji finansirali su vlada Luksemburga, Fond saradnje Tajvan - EBRD i Specijalni akcionarski fond EBRD.

 

 

U ponedeljak 17.03.2014. godine održan je redovni sastanak Udruženja ženskog preduzetništva ''Nadežda Petrović'' Čačak u prostorijama radionice ''Dessert'' članice udruženja, Zorice Selaković. Na sastanku se razgovaralo o nastupu na Medjunarodnoj konferenciji ''Ženski recept za krizu'' u Kragujevcu, nastavku projekta ''Upoznajmo proizvodna zanimanja kako bismo postal zaposleni i nezavisni'', predstojećim aktivnostima u okviru akcije ''Dani devojčica'', iskustvima sa konferencije IFTF u Zagrebu i BAS programa u Valjevu, o mogućnostima korišćenja novog projekta preduzeća ''Uspon'' i drugim važnim temama. 

 
     

 

Udruženje poslovnih žena Srbije 26.03.2013. je u Čačku predstavilo projekat Žene napreduju u izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou za rodno balansirane ekonomske tokove, a koje u Čačku implementira Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović.

Cilj porojkekta je da se osnaže udruženja da što više utiču na kreiranje ekonomske politike na lokalu, zatim da se sama udruženja što više međusobno umreže, a ono što je najvažnije to je da podignemo kapacitete lokalnih udruženja da se utiče na lokalnu samoupravu prilikom kreiranja ekonomske politike i da se ubaci rodna politika u te politike.

Projekat Žene napreduju u izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou za rodno balansirane ekonomske tokove finasira EU kroz svoje pretpristupne fondove, a UPZ Nadezda Petrovic sa jos pet Udruzenja iz Valjeva, Kragujevca, Nisa, Novog Pazara I Bujanovca je partner u projektu.

Danasnja tema je bila i Javno zagovaranje kao i informaticka obuka.

 

 

 

Beograd PKS 21.mart 2013.

UPZ Nadežda Petrović prisustvovalo sednici Saveta za žensko preduzetništvo PKS , čije su i članice
Aktivnosti Saveta za žensko preduzetništvo u 2013. godini biće fokusirane na snažno zagovoranje postavljanja sistemskih mera za održivi razvoj tog vida biznisa, najavljeno je danas na prvoj ovogodišnjoj sednici tog tela. Prioritetne aktivnosti biće zagovaranje organizovanja javnog slušanja o ženskom preduzetništvu u skupštinskom Odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, i realizacija preporuka Studije o preduzetništvu žena u Srbiji. Na listi prioriteta su i inicijativa za osnivanje Garancijskog fonda za preduzetništvo žena, razvoj posebnih šema podrške ženskih kooperativa kroz osnivanje kreditnih zadruga i drugih nebankarskih izvora finansiranja, kao i razvoj mera podrške u oblasti poreskog zakonodavstva.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić istakla je da Srbiji ne manjkaju zakoni i strateški dokumenti i da je lako napisati zakon, ali ostaje problem njegove pune implementacije u praksi. Ona je napomenula da postoje dva važna strateška dokumenta za tu oblast - Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapredjivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015) i Nacionalni akcioni plan, koji je prati. Petrušić je kao primer otpora prema toj vrsti promena u društvu navela to što je Zakon o ravnopravnosti polova četiri puta išao u Skupštinu i vraćao se svaki put nanovo očišćen od instrumenata za primenu u praks. Ona je podvukla da je ravnopravnost polova već zagarantovana Ustavom, a cilj ostalih pravnih akata je da prepoznaju oblasti delovanja i ubrzaju proces ostvarivanja rodne ravnopravnosti.Specijalna gošća u radu sednice Saveta bila je čelnica Ekonomskog i socijalnog komiteta EU Madi Šarma, preduzetnica koja je biznis počela u svojoj kuhinji, a sada vodi "Madi grupu" i ima dve fabrike i 35 zaposlenih. Šarma je rekla da o ženama u biznisu postoji stereotip - da se bave delatnostima kao što su kozmetičke i frizerske usluge, ali one to svakodnevno demantuju baveći se zahtevnim poslovima, kao što su transport i inženjering. One se u poslovanju i dalje suočavaju s brojnim diskriminacijama, medju kojima je i teže dobijanje sredstava od banaka nego muškarci, i to sa višim kamatama, kazala je Šarma. EU mora da usvoji četiri politička dokumenta koja se odnose na osnivanje Ministarstva za žensko preduzetništvo (u okviru Ministarstva ekonomije), uvodjenje ambasadora koji će proveravati propise kako ne bi imali negativan uticaj na žensko preduzetništvo, sakupljanje podataka vezanih za pristup sredstvima za finansiranje i na implementaciju zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti u odlučivanju, navela je Šarma. Ova dokumenta su u SAD postojala još pre tridesetak godina, a bilo je potrebno deset godina da se duplira broj žena preduzetnika, istakla je Šarma. Ona void akciju prikupljanja million potpisa, kojima bi se u Evropskoj komisiji inicirale ove aktivnosti.


Pomićnica ministra finansija i privrede Nina Samardžić ukazala je na standardizovani set usluga nefinansijske pomoći, koje se posebno odnose na start-ap konsalting I pomoć pri registrovanju firmi. Takođe, u pripremi je strategija razvoja za period 2014-2020, koja će imati poglavlje o strtegiji razvoja ženskog preduzetništva. Nastaviće se već tradicionalni program ženskog mentorstva, koji se sastoji od toga da uspešna preduzetnica obavlja 50 sati rada sa preduzetnicom čiji je posao u opadanju. U dosadašnjoj praksi, ovaj program je, po rečima Nine Samardžić, dao dobre rezultate. Nastaviće se I prgrami afirmacije na povećanju vidljivosti ženskog preduzetništva korz nagrađivanje. fond za razvoj ima predviđene kredite za žensko preduzetništvo sa povoljnim kreditnim stopama. Iznos je do 50 miliona dinara, sa oko dva odsto kamate I bankarskom garancijom, ali su drugi uslovi rigidni, pa su sredstva ostala nepovučena. Zato je ministarstvo uputilo pismenu inicijativu da se zahtev po kome sredstva može da dobije žena koja je vlasnica 50 odsto I ima upravljačku funkciju izmeni I da sredstva može d dobije I žena koja ima 25 odsto vlasništva, rekla je Nina Samardžić. Ženskom preduzetništvu, koje uglavnom zavisi od manjih vrednosti, od pomoći će biti i Zakonu o javnim nabavkama, koji stupa na snagu od 1. aprila, sa odredbom da i nabavke malih iznosa moraju da budu javno oglašene na sajtu. Preduzetnicama na raspolaganju stoji program podrške inovativnim I brzorastućim preduzećima, kao I program za finansiranja nabavke opreme do pet godina starde, koji je dostupan mikro, malim preduzećima, zanatskim radnjama i zadrugama, rekla je pomoćnica ministra finansija i privrede.

 

 

 
U šest regiona u Srbiji realizuje se projekat „Žene napreduju u izgradnji kapaciteta na lokalnom nivou za rodno balansirane ekonomske tokove“, koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u okviru IPA „Programa podrške civilnom društvu 2011-2013“.
 
Aktivnosti su usmerene na jačanje saradnje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i na jačanje lokalnih kapaciteta za dalji razvoj ženskog preduzetništva u 5 opština u kojima je ved oformljeno udruženje (Niš, Kragujevac, Čačak, Valjevo i Novi Pazar) kao i na osnivanje novog udruženja preduzetnica (u Bujanovcu).
 
 
 

19. februar 2013. - održan sastanak članica Udruženja i Gradonačelnika Čačka

Zapisnik/izveštaj sastanka možete preuzeti na ovom linku

 
 
 
 

Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović Čačak kao partner na projektu sa UPŽ Srbije prisustvovalo je obuci na mentorskom programu organizovanog od strane UN WOMEN , Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena koji finansira Vlada Kraljevine Norveške. (detaljnije)

 

 

 

Članice Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović iz Čačka, su povodom slave Sveti sava 27. januara darovale decu paketićima u preljinskoj crkvi, koja su tom prilikom izvela prigodan kulturno umetnički program posvećen našem Svetitelju

 

 

 

Od 9-11. novembra 2012. godine odrzan je Freja Forum u Istanbulu. Ovaj projekat se vec 6 godina odvija u svakoj od pet zemalja Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji sa opštim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju različitih mreža saradnje. Ove godine se pridruzila i Turska. Na forumima koji se održavaju u različitim gradovima (državama) svake godine, između neprofitnih organizacija, privatnog sektora i institucija na zapadnom Balkanu ostvarena je multietničnost, multisektoralnost, multikulturalnost i saradnja među polovima. I ove godine, kao I predhodnih članice UPŽ „Nadežda Petrović“ su prisustvovale ovom skupu.

 

 

 
 
UPŽ Nadežda Petrović Čačak kao suorganizator Sajma automobila u Čačku

 


 

U Novom Pazaru 04. i 05,10 2012 god. održana je svečana konferencija povodom osnivanja Udruženja poslovnih žena Jugozapadne Srbije. Udruženje "Nadežda Petrović" iz Čačka je prisustvovalo svečanoj konferenciji i održalo prezentaciju Udruženja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPŽ Nadežda Petrović sa Blic karavanom u Čačku

 

Zapisnik sa sastanka Saveta za žensko preduzetništvo PKS i Udruženja „Nadežda Petrović“ održanog dana 22 juna 2012.

U okviru Sajma malih i srednjih preduzeća održanog u Čačku, u Domu kulture 21 i 22 juna tekuće godine, drugog dana sajma održan je okrugli sto na temu ženskog preduzetništva.

Sastanku su prisustvovali Savet za žensko preduzetništvo Radmila Milivojević , specijalna savetnica predsednika PKS, Ljubica Marković iz RPK Valjevo, Predstavnice RPK Kruševca, članice udruženja“ Nadežda Petrović“ iz Čačka i članice novoosnovanog Udruženja ženskog preduzetništva iz Kraljeva.

Kompletan zapisnik sa sastanka i donete zaključke možete preuzeti na ovom linku.

 

21, i 22, juna 2012 god. u organizaciji RPK Kraljevo , organizovan je 6. Sajam malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Čačku.

Zapaženo učešće kao i predivan štand, opremile su članice UŽP "Nadežda Petrović" njih 14 ukupno, i prikazale svoj proizvodni program.
Članice smatraju da je ovakav način nastupa na sajmovima, bez obzira što se održava u gradu iz kojeg su i članice Udruženja,
svestrana prilika da se promoviše žensko preduzetzništvo.

22,06,2012 Udruženje "Nasdežda Petrović" posetila je Radmila Milivojevic specijalna savetnicaz predsednika PKS, gde je razgovarala sa preduzetnicama iz Čačka, Kraljeva, Kruševca i Valjeva o aktuelnim problemima ženskog preduzetništva i razdvajanju problema sa lokalnog i regionalnog nivoa.

I ove godine Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović, priključilo se akciji "Oćistimo Srbiju" 09, juna 2012.

Udruženju se pridružila i OŠ "Preljina" Vrtić "Buba mara" i Udruženje Preljina -expo

01, i 02, juna u Sremskim Karlovcima, u organizaciji RPK Novi Sad, održana je" IV Konferencija ženskog preduzetništva"

Tema za razgovor je bilo dosta a jednu od prezentacija na ovu temu imala je i naša članica Gorana Tanasković, koja je govorila o Korporativnom upravljanju u ženskom preduzetništvu, a anketa i zaključci ankete su radjeni na osnovu analize poslovanja članica UPŽ Nadežda Petrović iz Čačka.

18,05,2012 u predivnom ambijentu etno sela "Raj na Moravi" kod polaznice Tatjane Jevdjović, održana je završna manifestacija projekta "Zapošljavanje mladih žena u manje razvijenim opštinama iz oblasti ruralnog turizma."

Polaznice iz Čačka, Kraljeva, Gornjeg Milanovca, Šabca, Valjeva i Beograda, njih ukupno 23 su uspešno prošle mentorski program i obuku u trajanju od 10 meseci, a njih 8 su se i samozaposlile. Sa područja naše Komore, čak 4 polaznice su pokrenule sopstveni biznis i to: Nataša Basarić i Dejana Zarić su otvorile turističku agenciju DIV, Tatjana Jevdjović pokrenula razvoj etno sela na Moravi, Mila Stefanović velnes centar.

Udruženje Fenomena je početkom 2011. godine sprovelo aktivnosti prikupljanja i analize relevantnih podataka o preduzetnicama i privrednicama u Kraljevu. Cilj ovog istraživanja je bio napraviti jedinstvenu bazu podataka koja predstavlja aktivne žene u biznisu u Kraljevu.
Neke preduzetnice sa ove liste našle su se i u brošuri Ekonomsko osnaživanje žena i žensko preduzetništvo u Kraljevu koju možete pogledati preko linka:

http://issuu.com/fenomenakraljevo/docs/ekonomsko_osnazivanje_zena_i_zensko_preduzetnistvo

 


 

 
 
 
16,05,2012 god. Udruženje PŽ "Nadežda Petrović" posetile su supruge ambasadora i poslovne žene iz Amerike, Australije, Austrije, Kanade, Kine, Koreje, Japana, Grčke, Hrvatske. Poseta je započeta u Studiu Maruška, gde su obavljeni poslovni razgovori,
a nastavljena u predivnom ambijentu dvorišta Narodnog muzeja u Čačku, gde su nam se pridružile i Ambasadorke ženskog preduzetništva iz
Srbije kao i institucije koje su podržale ovu akciju. Nakon predstavljanja i upoznavanja svih prisutnih, razgledana je postavka narodnog muzeja, a
druženje nastavljeno posetom Ovčarsko-kablarske klisure i manastira.
 
 
26.04.2012 u organizaciji Udruženja poslovnih žena, prvi put u Sbiji i Čačku, organizovan je "Dan Devojčica", kada proizvodna preduzeća koja se bave "muškim zanimanjem"
a čije su vlasnice, suvlasnice ili rukovodioci žene, otvaraju vrata svojih preduzeća i ukazuju devojčicama sedmog i osmog razreda OŠ kako uspešno i žene mogu da se bave tzv. "muškim zanimanjima' Cilj cele manifestacije je da ukaže devojčicama da ne treba da se strogo drže stereotipa u izboru zanimanja, već da se rukovode sopstvenim interesima i naklonostima.
U Čačku su jedanaest preduzeća otvorila svoja vrata za preko 100 devojčica iz Ivanjice, Užica, Čačka, Arilja i G.Milanovca.
 
 

Poseta predsednika Republike udruženju "Nadežda Petrović" i radionici "Dessert" Čačak

 
 

U okviru projrkta "Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanja u sektoru usluga i ruralnod turizma" 26.01.2012.g.održan je trening početnicama "Kako napraviti biznis plan" Trening je planiran da se radi u kontinuitetu u februaru i matru/2012, nakon čega će početnice biti osposobljene za samostalnu izradu biznis planova, a i uz pomoć mentorki po završetku projekta imati izradjen biznis plan za pokretanje sopstvenog posla.

 

UPZ "Nadežda Petrović" kao i predhodnih godina i ove je vršilo podelu paketića za Novu godinu deci u Specijalnoj školi u Čačku.

Dvadeset četvoro mališana uzrasta od 7 do 10 godina koji pohadjaju ovu specijalnu školu, imala su prilike da se druže sa članicama Udruženja i da se slade slatkišima.

 

 
 
 
 
 
 
 

26.12.2011. god. posle nadasve teške ali za mnoge članice uspešne poslovne godine, organizovana je svečana novogodišnja žurka gde su uručeni prigodni pokloni i pre svega nezaboravno veče za druženje.

 

Edukacija i mentorski program za nezaposlene žene - buduće preduzetnice

Program se sprovodi u okviru projekta “Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma" (“Reducing young women unemployment in Serbian underdeveloped municipalities by supporting self-employment in service and tourist sectors”) Detaljnije o projektu

 

Upitnik za buduće predzetnice možete preuzeti ovde

 

Donešena Uredba kojom se rok plaćanja obaveza države ograničava na 60 dana

|

Vlada Srbije usvojila je 27.novembra 2011. god. Uredbu kojom se rok plaćanja obaveza države ograničava na 60 dana.Uredba se odnosi na ministarstva, agencije, direkcije i lokalnu samoupravu, a cilj donošenja Uredbe je da se poboljša likvidnost i spreči poremećaj u poslovanju tržišta.

Ukupan dug državnih organa je oko 10 milijardi dinara, od čega je dug prema privredi oko 4,5 milijardi. Standard Evropske unije je da taj rok plaćanja bude 30 dana, ali da je Vlada odredila da on u Srbiji bude 60 dana, imajući u vidu trenutnu ekonomsku situaciju u državi.

Prema rečima ministra Ćirića, biće ostavljen rok od 60 dana u kojem će dužnici i poverioci moći da se dogovore o dinamici isplate trenutnih dugova, a nakon isteka roka od 60 dana za isplatu dugovanja biće računata zakonski određena zatezna kamata svima koji ne ispunjavaju svoje obaveze.Govoreći o preduzećima u stečaju, Ćirić je rekao da se na njih neće odnositi rok od 60 dana jer po zakonu sve obaveze nekog preduzeća dospevaju na naplatu onog trenutka kada se proglasi stečaj.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Dušan Nikezić rekao je da će zatezna kamata koju će plaćati državni organi koji ne ispune obavezu plaćanja u roku od 60 dana biti na nivou one koju plaćaju druga lica koja ne plate porez u predviđenom roku.Nikezić je dodao da za ispunjenje novih obaveza državnih organa postoji novac u budžetu za 2011. godinu.

31.10 i 01.11.2011 u etno selu Latkovac održan je dvodnevni seminar za polaznice kursa razvoja etno turizma i njihove mentorke.
Obuka je sprovedena kroz tri etape: Izrada web sajta i značaj prezentacije etno sela - predavač: Tijana Sekulić
Šta je "Etno"- predavač Snežana Ašanin
Uslovi koji se moraju ispuniti da bi se bavili organskom proizvodnjom: Snežana Marković Djurović

 


oktobar 2011.-Najbolja preduzetnica iz Srbije Zorica Selaković u Briselu sa ambasadorkama ženskog preduzetništva.
 

 

oktobar 2011. - Zorica Selaković i UPŽ "Nadežda Petrović" iz Čačka u Skupštini Republike Srbije sa premijerom Mirkom Cvetković u okviru obeležavanja "Nedelje preduzetništva"

 

oktobar 2011. - Započeta obuka nezaposlenih žena iz olbasti turizma i usluga u Čačku u okviru projekta "Edukacija i mentorski program za nezaposlene žene, buduće preduzetnice

 

U Tirani je od 11. do 13. novembra održan peti Freja Forum, uz učešće delegacije UPŽ „Nadežda Petrović“ iz Čačka i RPK OJ Čačak. Pored učešća na Forumu, za naše preduzetnice su bili organizovani i poslovni susreti i B2B sastanci u Podgorici, sa preduzećima iz Crne Gore. Ovaj dogadjaj su organizovale Evropska preduzetnička mreža Srbije i EEN iz Crne Gore. Uvodničarka na otvaranju Foruma u Albaniji je bila Radmila Milivojević savetnik predsednika PKS za evropske integracije, koja je govorila na temu Evropska mreža preduzetništva-primer mogućnosti za najširu saradnju, umrežavanje i internacionalizaciju preduzeća. Na Freja Forumu koji se već peti put zaredom održava pod pokroviteljstvom Švedske vlade, učestvovali su i privrednici iz Bosne, Albanije kao i ženska poslovna udruženja iz Makedonije i Turske.

 

Na forumu je organizovan niz radionica sa problemima poslovanja i odnosa nevladinih organizacija i njihovom osnaživanju za odlučivanje putem glasanja, ali kao i predhodnih godina, akcenat je stavljen na ženskom preduzetništvu i privrednim susretima iz regiona. Zahvaljujući dobrim odnosima sa turskim udruženjem poslovnih žena KAGIDER, ove godine smo na Freja Forumu imali i gošće iz te organizacije, kojke su predstavile svoj rad na medjunarodnoj saradnji, ali i način organizovanja i funkcionisanja KAGIDER. Ova NVO je kandidat za organizovanje sledećeg foruma koji bi trebalo da se održi 2012. god. u Istanbulu. Opšti zaključak je da su ovo zemlje na koje smo upućeni na saradnju i da imamo šanse u mnogim domenima privredne saradnje.

U Predejanima u organizaciji Privredne komore Leskovac 27-28 maja 2011 održana je "III konferencija ženskog preduzetništva Srbije" UŽP "Nadežda Petrović " je imala svoje aktivno učešće kao i prvo zvanično predstavljanje Ambasadorki ženskog preduzetništva. Tema ove konferencije je bila umrežavanje i povezivanje sa sličnim udruženjima iz regina. Konferenciji su prisustvovale i članice UPŽ iz Bosne, Makedonije , Slovenije i Italije.

 

UPŽ "Nadežda Petrović" predstavilo se na "Junskim danima" u Valjevu, gde je održana konferencija Udruženja poslovnih žena iz čitave Srbije i razmatrane mogućnost osnivanja klastera UPŽ i projekata na kojima možemo zajedno da učestvujemo.
UPŽ"EVE" su ovom prilikom i promovisale svoj novi prostor.
 

 

Zvanično proglašenje i dodeljivanje lenti Ambasadorkama ženskog preduzetništva u Skupštini Srbije juna 2011. Medju deset ambasadorki je i članica UPŽ "Nadežda Petrović" Zorica Selaković vlasnica SZR Dessert Čačak

 

 

 

 

 
Postovane članice,

17. maja 2011. godine otvoren je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mera podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2011. godine.

Meru podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za jačanje inovativnosti sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i mrežom regionalnih agencija/centara.

Opšti cilj jeste podrška razvoju kulture investiranja malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u inovativnost radi povećanja konkurentnosti.

Privredni subjekti koji su se prijavili da budu korisnici mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Kompletnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti na internet stranama Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije za regionalni razvoj: www.narr.gov.rs.
 
 

U organizaciji RPK Kraljevo oragnizije se V "Sajam malih i srednjih preduzeća i preduzetništva" u Kraljevu 15. i 16. juna. Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" iZ Čačka i ove godine dobija besplatni prostor za prezentiranje svojih proizvoda. Očekuje se učešće i privrednih delegacija iz Belorusije, Grčke; Makedonije i Republike Srpske čime se otvara mogućnost uspostavljanja inostrane poslovne sardnje.
Mole se sve članice koje su zainteresobane za ovaj nastup da se jave u Udruženje radi dobijanja detaljnih informacija.

 
 
19.april 2011
U saradnji sa UPŽ Srbije održan je okrugli sto "Razvoj kapaciteta za podršku ženskog preduzetništva" za članice UPŽ "Nadežda Petrović" iz Čačka. Tema okruglog stola je bila pre svega podrška lokalne samouprave kao i prezentacije i razvoj udruženja u susednim gradovima.
Panelisti okruglog stola: Gorana Tanasković Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" Čačak i mr. Sanja Popović Pantić UPŽ Srbije
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Čačak 19.april 2011
Održana je prezentacija web portala za poslovnu saradnju preduzetnica Srbije i Nemačke. a sve radi ostvarivanja novih mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva i lakše promocije poslovanja naših članica. Interesovanje članica UŽP "Nadežda Petrović" je bilo izuzetno veliko i već neke naše članice su se registrovale na portalu.

 
 
U okviru projekta "Uspešne žene Srbije" Klub privrednih novinara, pod pokroviteljstvom

predsednice Skupštine Srbije Slavice Djukić Dejanović, 21.marta je dodelio plakete "Biznis dama" i "Kreativna dama 2010". Medju dobitnicama nagrade "Biznis dama 2010" je i Maruška Topalović, vlasnica firme "Maruška" i predsednica UPŽ "Nadežda Petrović" iz Čačka.
 
 
Poštovane članice, obzirom da smo se dokazale u našem radu, izabrane smo da se upravo ova prezentacija, o kojoj je u nastavku dato više detalja, održi u Čačku, pa vas molim da obavezno prisustvujete kako bi smo ovo odradile što uspešnije. Molimo Vas da popunjene registracione formulare pošaljete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije do ponedeljka 18. aprila 2011. godine. Registracioni formular možete preuzeti ovde, a na ovom linku možete preuzeti agendu prezentacije.  

Beograd, 12. april 2011.god

 

Poštovane koleginice i kolege,

U sklopu promotivne kampanje koje Udruženje poslovnih žena Srbije organizuje povodom pokretanja web portala www.xyglobal.net za poslovnu saradnju preduzetnica Srbije i Nemačke, pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji portala koja će se održati u Čačku, 19. aprila 2011. godine u Sali Gradskog veća II sprat, Župana Stracimira br.2 (zgrada Gradske uprave) sa početkom u 11 časova.

Glavna funkcija web portala je ne samo umrežavanje preduzetnica iz Srbije i Nemačke, već i dostupnost poslovnim vestima, korisnim linkovima ka izvorima informacija bitnim za poslovanje u Srbiji, ali i o EU fondovima koji su raspoloživi MSP sektoru.

Web portal xyglobal.net nudi i više od umrežavanja i virtuelnih kontakata - jedinstveno i inovativno on-line povezivanje.

Osnovna prednost ovog projekta je u tome što će ženska preduzeća koja to budu želela, iz bilo kog dela Srbije, moći da se registruju na web portalu i time dobiju pristup nemačkom tržištu.
Takođe, oko 1000 trenutno registrovanih nemačkih ženskih firmi na ovom web portalu, biće ciljano povezivane sa srpskim ženskim preduzećima, budući da je Srbija prva zemlja u Evropi sa kojom će razviti ovakav projekat i time svoju licencu internacionalizovati.
Projekat je finansirala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Pored ovog ključnog dela kampanje, Udruženje poslovnih žena Srbije i Udruženja ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ iz Čačka imaće priliku da u formi okruglog stola razgovaraju na temu unapređenja kapaciteta lokalnih organizacija za podršku ženskom preduzetništvu.


S poštovanjem,

Mr Sanja Popović-Pantić

predsednica

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" iz Čačka, još jednom može da se pohvali na izuzetnim rezultatima i uspehu članica svog udruženja.

Zorica Selaković vlasnica SZUR "Dessert" izabrana je za Ambasadora ženskog preduzetništva i sa još devet žena iz Srbije, uključena je u Evropsku mrežu ambasadora ženskog preduzetništva.
Cilj ovog projekta je da se formira mreža uspešnih poslovnih žena koje će služiti kao modeli ponašanja budućim preduzetnicama širom Evrope iz ukupno 12 zemalja uključujuči i Srbiju.
Ambasador ženskog preduzetništva je poslovna žena koja je već postigla odredjeni uspeh u oblasti preduzetništva i može da iskoristi svoje iskustvo kako bi motivisala i ohrabrila druge žene da svoje ideje pretoče u stvarnost. A sve to poseduje naša članica Zorica Selaković i zaslužuje da nosi titulu "Ambasadorka ženskog preduzetništva".
 
 

 

08.03.2011 - u NBS udruženje poslovnih žena Srbije organizovalo je konferenciju pod nazivom „Biznis portal za preduzetnice iz Srbije i Nemačke“ na kome su učestvovale i članice UPŽ „Nadežda Petrović“ iz Čačka. Ovaj internet portal osnažuje ekonomsku i poslovnu saradnju preduzetnica iz dveju zemalja, uspostavljajući međunarodnu žensku poslovnu mrežu. Na konferenciji je predstavljena i publikacija „Pearls of Exellence“ koja objedinjuje pedeset preduzetničkih priča poslovnih žena iz Srbije i Nemačke. U publikaciji su predstavljene i dve firme iz našeg Udruženja „Studio Maruška „ i „Dessert“. Ovom prilikom obaveštavamo i naše članice da će se prezentacija web portala, kao i način korišćenja, prezentovati u Čačku o čijem datumu ćemo vas naknadno obavestiti.

 
 

Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" iz Čačka, pod sponzorstvom Regionalne privredne komore Kraljevo, predstavilo je deo svog proizvodnog programa na Sajmu turizma u Beogradu od 23-27 februara 2011.god. Preduzetnice iz Čačka su se predstavile pre svega programom koju su ponudile inostranim i domaćim hotelijerima i organizacijama preko prehrambenih, tekstilnih i hemijskih proizvoda.

 

 

 
 

 


 

OBAVEŠTENJE ZA MEDIJE POVODOM OBELEŽAVANJA PETE EVROPSKE NEDELJE PREVENCIJE RAKA GRLIĆA MATERICE

Petа evropskа nedeljа prevencije rаkа grlićа mаterice se u 2011. obeležаvа od 24. do 28. jаnuаrа kаdа će u celoj Srbiji, pа i nа nаšem Okruku аktivnosti u oblаsti prevencije rаkа grlićа mаterice biti intenzivirаne. Kаko je edukаcijа stаnovnikа, pogotovu ženskog polа, vаžаn deo interventne preventive to će nа Morаvičkom okrugu biti orgаnizovаn veći broj predаvаnjа kojа obuhvаtаju temаtiku prevencije ovog oboljenjа.

Obаveštаvаmo Vаs dа će jedno od predаvаnjа sа temom ,, Prevencijа rаkа grlićа mаterice” biti orgаnizovаno u sredu, 26. jаnuаrа 2011. godine, u 13 čаsovа u velikoj sаli Skupštine grаdа Čаčkа koje orgаnizuju lokаlnа uprаvа grаdа Čаčkа, Komisijа zа rаvnoprаvnost polovа i podršku porodici Skupštine grаdа Čаčkа i Zаvod zа jаvno zdrаvlje – Čаčаk. Kаko predаvаnje imа veliki znаčаj u očuvаnju zdrаvljа i životа ženа to Vаs obаveštаvаmo dа bi bilo poželjno obаvestiti veći broj pripаdnicа ženskog polа dа bi iste prisustvovаle ovom predаvаnju.
 
NAČELNIK CENTRA ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA
LJiljаnа Piščević - Mojićević
spec. socijаlne medicine
 
 
NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ RASPISUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR ŽENA

Ambаsаdora ženskog preduzetništvа

U OKVIRU PROJEKTA EVROPSKA MREŽA AMBASADORA ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA

Projekаt sprovodi Konzorcijum koji čine:
Nаcionаlnа аgencijа zа regionаlni rаzvoj kаo nosilаc projektа, Privrednа komorа Srbije, Udruženje poslovnih ženа Srbije i Agencijа zа strаnа ulаgаnjа i promociju izvozа.

Cilj projektа je dа pospeši rаzvoj sektorа mаlih i srednjih preduzećа i preduzetništvа Srbije kroz podsticаnje i podršku preduzetničkog potencijаlа i tаlenаtа ženа. Zbog togа će se formirаti nаcionаlnа mrežа аmbаsаdorа ženskog preduzetništvа kojа će imаti zаdаtаk dа promoviše žensko preduzetništvo i podstiče žene dа postаnu preduzetnice i zаpočnu sopstveni posаo.

Svrhа jаvnog pozivа je izbor deset аmbаsаdorki, koje su uspešne i priznаte preduzetnice, а čijа će ulogа biti podrškа budućim preduzetnicаmа dа izgrаde viziju i sаmouverenost, kаko bi uspešno zаpočele i vodile sopstveni biznis.
 
Dodatne informacije u vezi konkursa mozete pogledati ovde.
 
 
PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA OD 1. JUNA SAMO ELEKTRONSKIM PUTEM
 
Iz Centra za elektronsko poslovanje PKS i Regionalne privredne komore Kraljevo pozivaju se sva privredna društva i knjigovodstvene agencije da što pre uzmu kvalifikovane elektronske sertifikate kako bi mogli da koriste elektronske potpise
 
Poreska uprava najavila je da od 1. juna ove godine poreske prijave poreskim službama mogu da se podnose samo elektronskim putem korišćenjem elektronskog potpisa. Do tada ima pet meseci i dovoljno vremena da svi privredni subjekti koji su u obavezi da podnose poreske prijave, zatraže i na vreme dobiju kvalifikovane elektronske sertifikate koji će im omogućiti korišćenje elektronskih potpisa. Kvalifikovani elektronski sertifikati dobijaju se u Privrednoj komoriKraljevo besplatno za sva privredna društva i ostala vanprivredna pravna lica

Ovaj servis (podnošenje poreskih prijava elektronskim putem) koristi se u svim beogradskim filijalama Poreske uprave, kao i u poreskim upravama u Nišu, Kraljevu, Užicu, Čačku, Kragujevcu, Leskovcu, Subotici i Novom Sadu, a uskoro primena počinje i u drugim gradovima. Elektronsko podnošenje poreskih prijava makismalno štedi vreme jer se ne čeka na šalterima nego se sve obavlja iz kancelarije putem kompjutera. Nema papirologije, a mogućnost korupcija je sasvim eliminisana. Ukupna ušteda za srpsku privredu na godišnjem nivou iznosiće oko 600 miliona evra.
 
 

 

U organizaciji Crvenog krsta Čačak, deci najugroženijih porodica uručeni su paketići od strane PU "Gradac" kao i školski pribor i igračke od strane Udružernja poslovnih žena "Nadežda Petrović" Za dva najbolja đaka, naša članica vlasnica škole za strane jezike "Lingo" obezbedila je besplatno pohađanje kursa engleskog jezika. (detaljnije)

 
 

Nakon uspešno završene 2010 god. koja za Udruženje i njene članice nije bila nimalo laka ali nadasve izazovna i dinamična, članice su priredile malo slavlje kao i dodelu priznanja najzaslužnijim članicama. U 2011 god. akcenat će se staviti na konkretne probleme koje imaju pojedine članice u svom poslovanju, daljoj edukaciji, promovisanju i pomoći pre svega mladima. 2011 god. će biti usmerena na omladinu i njihovom značaju daljeg razvoja grada i buduće nosioce privrednog razvoja. (detaljnije)

 
 
 

12.decembra 2010. u Centru za lepotu i zdravlje "LEPONOGA BETTY", vlasnice Slavice Jovanović, za članice Udruženja i šire održano je predavanje sa temama:
1. Joga kao disciplina u zivotu - instruktor Slavica Jovanovic
2. Sta znaci zdrava ishrana i kako je primeniti i kontrolisati - Dr Marija Boskovic, dr medicine, nutricionista i holisticki terapeut
3.Sta je hijaluronska kiselina u estetskim tretmanima, tok tretmana, pacijent pre i posle i praktican primer uradjen u salonu isto vece - Dr Marija Gligorijevic, stomatolog , spec. oralne hirurgije, implatolog.
Posecenost je bila velika i zbog interesovanja, predavanje ce se ponoviti u salonu i Domu kulture o cijem terminu će članice biti naknadno obaveštene.

 


 

 
 
U predivnom ambijentu Hotela Beograd, 10.12.2010. održana je modna revija u organizaciji UPZ "Nadezda Petrović" Čačak i Regionalne privredne komore Kraljevo OJ Čačak, pod nazivom "Mesto Čačanki u istoriji odevanja".
 
Revijom su predstavljeni modeli najvećih modnih kuća iz Čačka, a pre svega naših članica: Studio Maruška, SZR Ana, kao i P...S..., Tiffany, salon venčanica Junona.(detaljnije)
 
 
   
 

U okviru manifestacije "Moj proizvod-moj posao" u Valjevu je 26.11.2010 god izvšena prezentacije projekata Udruženja poslovnih žena koji su ove godine odobreni od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj u DAI/USAID Agrobusiness Project. UPŽ "Nadežda Petrović" iz Čačka prezentovalo je svoja dva projekta ali i konkurisalo i za projekat kod USAID-a na temu Zdrava hrana i izvršena prezentacija istog. (Detaljnije)

 

 

 
 
Od 12-14.11.2010. god. u Skoplju održana je četvrta međunarodna konferencija „Freja Forum“ pod nazivom „Jednake mogućnosti, demokratija i izazovi mobilnosti“. I ove godine članice Udruženja poslovnih žena „Nadežda petrović“ iz Čačka, sa ostalim Udruženjima poslovnih žena iz Srbije, imale su svoje učešće na Forumu i predstavile rad svojih Udruženja.

Pored učešća na Fraja Forumu, preduzetnice su imale i bilateralne razgovore sa privrednicima u Privrednoj komori Skoplja. (Detaljnije)

 
 

Dana 18. 11. 2010. u Čačku, održaće se Okrugli sto: Finansiranje projekata energetske efikasnosti u preduzećima

Program dešavanja, kao i o učesnicima možete pogledati ovde.

 
 
Čačak, 16.11.2010.god.
Uz finansijsku podršku Regionalne privredne komore Kraljevo članice Udruženja "Nadežda Petrović" će i ove godine moći da se predstave na sajmu "Biznis baza" od 02-04.12.2010 god. u Beogradu.

To je 7. po redu Međunarodni sajam preduzetnika za mala i srednja preduzeća na kojem svoje proizvodne programe i usluge mogu da predstave preduzetnici, privredna društva , komore i institucije u funkciji razvoja preduzetničke kulture u Srbiji. Prošle godine ovaj sajam je posetilo preko 10.000 posetilaca sa preko 270 izlagača od koji h je 17 stranih izlagača ( Hrvatska, Slovenija, Italija, Švedska, SAD, Kipar, Republika Srpska, Crna Gora)
Sve zainteresovane članice mogu da se jave u RPK OJ Čačak na tel 032/343-085 begin_of_the_skype_highlighting 032/343-085 end_of_the_skype_highlighting ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Za članice Udruženja "Nadežda Petrović" učešće je besplatno.
 
 
"Freja Forum 2010 Skoplje"
 
Udruženje poslovnih žena "Nadežda Petrović" Čačak učestvuje i ove godine na medjunarodnom poslovnom skupu "Freja Forum 2010" a koji se održava od 12-14 11.2010 god. u Skoplju pod nazivom "Forum o jednakim mogućnostima , demokratiji i izazovima migracije"
"Freja" je projekat švedske organizacije za povezivanje Udruženja poslovnih žena još od 2002 god.
 
 

Privredna komora Srbije i Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja su organizatori CEFTA nedelje od 09. do 12. novembra 2010 g.

CEFTA nedelja 2010, okuplja veliki broj privrednika iz okruženja, predstavnike privrednih komora sa osnovnim ciljem : potencijalno otvaranje pregovora o liberalizaciji u oblasti usluga, stvaranje jednakih uslova za investicije, otvaranje tržišta javnih nabavki i postizanje konkurentnosti i povećanje trgovinske liberalizacije.

Više o CEFTA nedelji i CEFTA sporazumu na sajtu www.pks.rs

 
 

Razorni zemljotres koji je zadesio Kraljevo i okolinu, naneo je velike štete kako stanovništvu tako i privredi.

Molimo sve članice našeg Udruženja i ostale privredne subjekte koji mogu da pomognu stradalim preduzećima u Kraljevu upute pomoć na Krizni štab. Kod Uprave za trezor otvoren je dinarski podračun za posebne namene 840-390740-88 Grad Kraljevo, sredstva za elementarne nepogode-zemljotres. Broj telefona Kriznog štaba je 036/306-113 begin_of_the_skype_highlighting 036/306-113 end_of_the_skype_highlighting

 
 
"RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVIJANJE SVESTI KA TRADICIONALNIM I STARIM VREDNOSTIMA –SAČUVALMO OD ZABORAVA TRADICIONALNE TORTE, KOLAČE I NAPITKE

Udruženje poslovnih ženа ``Nаdeždа Petrović`` Čаčаk je nа sаmom početku nаprаvilo plаn kаko bi se što orgаnizovаnije i profesionаlnije pristupilo reаlizаciji projektа. Rešili smo dа plаn obuke bude rаzvrstаn u dve fаze:

1.Teretskа predаvаnjа

2.Prаktičnа obukа

Kаo i što smo plаnirаli ovаj kurs je pohаđаlo 20 ženа. Prednost su imаle člаnice nаšeg Udruženjа, аli su pored njih obuku pohаđаle i ostаle nаše zаinteresovаne sugrаđаnke. Interesovаnje zа ovаj kurs je bilo veliko. (detaljnije)

  
 

Konferencija za Udruženje ženskog preduzetništva “Nadežda Petrović”

Mesto i vreme:

Čačak, prostorije Udruženja “Nadežda Petrović” – 29.10.2010.

Konferencija je održana sa ciljem da okupi članice preduzetnike i da im predstavi prednosti uključivanja u savremene mreže preduzetnika. Pre svih ističu se EEN, zatim SENSI mreža (Souteast European Network of Start-up Centres and Incubators), SEE (South East Europe) BUSINESS mreža…(detaljnije)