Obuka za izradu tradicionalnih kolača, torti i napitaka
 

Obrazovanje - stručno osposobljavanje i unapređenje znanja i veština žena:

  • obuke, seminari, predavanja, prezentacije
  • doškolovavanje
  • prekvalifikacije

Poseban akcenat Udruženje stavlja na stručno usavršavanje naših članica. Samo obrazovana i obaveštena žena može da bude dobar rukovodilac i kreator svog posla.

Na zahteve članica Udruženja organizuju se seminari iz svih aspekata poslovanja sa profesionalnim predavačima i odgovornim ljudima iz javnih institucija za rešavanje određenih problema.

Okrugli sto "Održivost ženskog biznisa" - u saradnji sa UPŽ Srbije, NARR i pomoćnicom Ministarstva za rad