Umrežavanje i projekti

Umrežavanje (networking) i projekti

  1. umrežavanje sa ženskim organizacijama i specijalizovanim organizacijama i institucijama
  2. evropski i internacionalni programi i fondovi za pomoć, podsticaj, rekonstrukciju
  3. međunarodne baze podataka
Jedan od prvih zadataka Udruženja je povezivanje sa ostalim Udruženjima iz zemlje i okruženja, na čiji način se najbolje vrši promocija rada članica. Uspostavljeni su kontakti i sa udruženjima iz Makedonije, Hrvatske, Bosne, ali i iz Nemačke i Ruske federacije.
 
Rad je usmeren i na projekte preko domaćih i inostranih fondova. Preko projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj omogućena je promocija rada Udruženja, izradom veb sajta i propagandnog materijala, kao i stručne obuke naših članica i nezaposlenih žena.
 
 
Sastanak sa rukovodstvom TAM-BAS programa
 
 
 
Poseta UPŽ Srbije Udruženju i studiju "Maruška"